Home // Yayınlar (ulusal uluslararası kitaplar, kitap bölümleri)

Yayınlar (ulusal uluslararası kitaplar, kitap bölümleri)

Ocak, Gürbüz(2016). “21. Yy. Eğitimde Yeni Yönelimler” Eğitim Bilimine Giriş(10.Baskı). (Ed:Kadir Keskinkılıç). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN:978-605-318-642-7), (361-387) (DOI 10.14527/9786053186427)

Ocak, Gürbüz(2016). “Bir Meslek Olarak Öğretmenlik” Eğitim Bilimine Giriş(10.Baskı. (Ed:Kadir Keskinkılıç). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN:978-605-318-642-7).(37-87) (DOI 10.14527/9786053186427)

Ocak, Gürbüz(2015).“Yöntem ve Teknikler”. Öğretim İlke ve Yöntemleri.(8. Baskı)  (Editör:Gürbüz Ocak). Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık (ISBN: 978-994-4919-73-9),(261-374).

Ocak, Gürbüz (2014).   II. Sinanpaşa Meslek Yüksek Okulu Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (Editör) Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık

Ocak, Gürbüz (2015). Performansa Dayalı Değerlendirme (çeviri). Sınıf İçi Değerlendirme (Edi. Asım ARI). Konya Eğitim Yayınevi (James H.McMillan, Classroom Assessment: Principles and Practice for Effective Standards-Based Instruction -6th Edition) Pearson.

Ocak, Gürbüz(2012). Pre-service elementary teachers’ metaphors of constructive learning. Student Attitudes(Ed. Leehu Zysberg).  Hauppauge-United States of America-New York: Nova Science Publishers,  (ISBN: 978-1-61470-474-4) (295-324)