Ders Notları

  •  Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası

1. ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ ANALİZLERİ: KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ

2. ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ ANALİZLERİ: ARZ VE TALEP MODELLERİ

3. FAKTÖR DONATIMI TEORİSİ

4. DIŞ TİCARET TEORİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME ANALİZLERİ

5. DIŞ TİCARET POLİTİKASI

6. GÜMRÜK TARİFELERİ

7. TARİFE DIŞI TİCARET POLİTİKASI ARAÇLARI

8. DÜNYADA TİCARETİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ: KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER

9. DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU Yeni

10. DÖVİZ PİYASASI ANALİZLERİ Yeni

11. GELECEĞE YÖNELİK DÖVİZ İŞLEMLERİ (DÖVİZ TÜREVLERİ) Yeni

12. DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK TEORİLER Yeni

13. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN DENKLEŞMESİ: FİYAT DEĞİŞMESİ MEKANİZMALARI Yeni

14. ÖDEMELER BİLANÇOSUNUN DENKLEŞMESİ: ULUSAL GELİR DEĞİŞMELERİ MEKANİZMASI Yeni

15. DIŞ TİCARET POLİTİKALARI İLE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yeni

16. ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR Yeni

17. ULUSLARARASI ÖZEL MALİ KAYNAKLAR: PARA VE SERMAYE PİYASALARI Yeni

18. DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Yeni

19. ULUSLARARASI RESMİ SERMAYE AKIMLARI: DIŞ YARDIMLAR Yeni

20. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ: FARKLI SİSTEMLER, GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALAR Yeni

21. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ: BUGÜNKÜ UYGULAMALAR VE REFORM TASARILARI Yeni

22. ULUSLARARASI PARA FONU VE ULUSLARARASI LİKİDİTE Yeni

23. AÇIK EKONOMİDE MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI: İÇ VE DIŞ DENGE Yeni

Ders Notu PDF Belgesi 1

  • İktisadi Düşünce Tarihi

I.HAFTA-MERKANTİLİZM

II.HAFTA-FİZYOKRASİ-ADAM SMITH-J.B.SAY

III.HAFTA-MALTHUS-DAVİD RİCARDO

IV.HAFTA-KAPİTALİST İKTİSAT DÜZENİ

V.HAFTA-JOHN STUART MİLL

VI.HAFTA-MÜDAHALECİ EKONOMİSTLER

VII.HAFTA-SOSYALİST DÜŞÜNCE

VIII.HAFTA-PİERRE JOSEPH PROUDHON

IX.HAFTA-KARL MARX

X.HAFTA-SOSYALİST İKTİSAT DÜZENİ

XI.HAFTA-NEO-KLASİK DÜŞÜNCE

XII.HAFTA-JOHN MAYNARD KEYNES (1883 -1946)

XIII.HAFTA- KEYNES SONRASI

XIV.HAFTA-KAMU TERCİHİ TEORİSİ VE ANAYASAL İKTİSAT

  •  İktisat Tarihi

I. HAFTA İKTİSAT TARİHİNE GİRİŞ

Neolitik Dönem Canlandırma İngilizce (Bölüm 1 –  Bölüm 2 – Bölüm 3)

Neolitik dönemde yaşam

Uygarlıkların Doğuşu

II. HAFTA İLKÇAĞ EKONOMİLERİ

Eski Mısır 1 – 2 – 3

Eski Roma – Günlük Hayat  – İcatlar  – Hükümet

Mezopotamya – Mezopotamya’da yazılı dilin oluşması

III. HAFTA ERKEN ORTAÇAĞ’DA AVRUPA

Feodalizm – Kalelerin yapısı – Kalede yaşam –

IV. HAFTA İLERİ ORTAÇAĞ’DA AVRUPA

V. HAFTA GEÇ ORTAÇAĞ’DA AVRUPA

VI. HAFTA MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ

VII. HAFTA EKONOMİK GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ

VIII. HAFTA SANAYİ İNKILABI

IX. HAFTA ONDOKUZUNCU YÜZYILA DEĞİŞİM VE SANAYİLEŞME

X. HAFTA YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİ

 

  • Uluslararası Sermaye Hareketleri

1. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ TEMEL TANIMLAR

2. ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ : TARİHSEL GELİŞİM

3. ULUSLARARASI ÖZEL MALİ KAYNAKLAR

4. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

5. ULUSLARARASI RESMİ SERMAYE AKIMLARI: DIŞ YARDIMLAR

6. ULUSLAR ARASI SERMAYE HAREKETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

7. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ

8. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

9. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE KÜRESEL KRİZLER

10. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN KISITLANMASINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

11. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE TÜRKİYE

12. ULUSLAR ARASI SERMAYE AÇISINDAN ÖNEMLİ KURULUŞLAR

 

  •  International Trade

International Trade Note 1

International Trade Note 2

International Trade Note 3

 

Bazı Video Kaynakları (Lütfen linke tıklayınız)

 

  • International Finance

International Finance Note

6-) Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri

1.AB Dogus ve genislemesi

2. AB KURUMSAL YAPISI

3. AB Ortak ticaret politikası

4. 4. AB REKABET POLITKASI

5. 5. AB Ortak Tarım Politikası

6.6. AB Ekonomik ve Parasal Birlik

7. AB Bolgesel Politika

8. AB TR ilişkilerinin gelişimi