Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

Dönüştürücü Liderlik Algısı ve Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Güvene Etkileri, Saniye Öztürk, (2022). Sakarya Üniversitesi.

Algılanan liderliğin lidere güvene etkisi, Shafiqullah Kargar, (2021). Sakarya Üniversitesi, Tez No:665949.

Algılanan nepotizmin örgütsel sessizliğe etkisi, Tolga Altıntaş, (2021). Sakarya Üniversitesi, Tez No:664729.

Kişiler arası güven ve psikolojik iyi oluşun çalısan performansına etkileri, Ali Şimşek, (2020). Sakarya Üniversitesi, Tez No:653877.

Küme kaynaklarının ve firma kaynaklarının ihracat performansına etkisine yönelik bir araştırma, Muhammed Koçak, (2019). Sakarya Üniversitesi, Tez No:593489.

Doktora

İş Güvencesizliği ve Lider Üye Etkileşiminin Duygusal Tükenmeye ve Benlik Saygısına Etkisinde Sosyal Kimliğin Aracılık Rolü, Duygu Terzi Çoban, (2022). Sakarya Üniversitesi, Tez No: 738616.