Yayınlar/Publications

1 Evaluation of the Epoxidized Soybean Oil as a Green Admixture for Biobased-Polymer Impregnated Cement Pastes: Comparison with the Dioctyl Terephthalate
ŞİMŞEK BARIŞ, UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Journal of Materials in Civil Engineering , 2022
   
2 Comparative Evaluation of the Effectiveness of PTFE nanoparticles on Cement Pastes Properties with Multi-Wall Carbon Nanotubes, Graphene Oxide and Silver Nanoparticles
ŞİMŞEK BARIŞ, UYGUNOĞLU TAYFUN, DİLMAÇ ÖMER FARUK , Yayın Yeri: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , 2022
   
3 Investigation of Physical and Mechanical Properties of Mortars Produced with Recycled Asphalt Waste under the Influence of High Temperature
ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE, UYGUNOĞLU TAYFUN, DÜNDAR BEHCET , Yayın Yeri: Material Cycles and Waste Management , 2022
   
4 Çimento Esaslı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinde Polivinil Alkol (PVA) Liflerin Etkisi
UYGUNOĞLU TAYFUN, TOPÇU İLKER BEKİR, ŞİMŞEK BARIŞ, ERYEŞİL ÖZGE, AL-TURKI Yaser , Yayın Yeri: Politeknik Dergisi , 2022
   
5 3D Yazıcıyla Baskılanmış Uçucu Kül Katkılı Harçların Rötre Özeliklerinin Araştırılması
UYGUNOĞLU TAYFUN, TOPÇU İLKER BEKİR, ERGÜR Ömer , Yayın Yeri: International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry , 2022
   
6 Optimization of Nanofiller Blended Cementitious Composites Using Macro and Microstructural Analyses, 2022
ŞİMŞEK BARIŞ, UYGUNOĞLU TAYFUN, DİLMAÇ ÖMER FARUK , Yayın Yeri: Journal of Materials in Civil Engineering , 2022
   
7 NESNELERİN İNTENETİNİN (IoT) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ: GÖMÜLÜ SENSÖR KULLANIMI
UYGUNOĞLU TAYFUN, KILÇIK FATMA MERVE, TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry , 2021
   
8 Novel Hybrid Fibers Reinforced Engineered Cementitious Composites Production Using Polyvinyl Alcohol with a Blend of Graphene Oxide and Silver Nanoparticles, 2021
UYGUNOĞLU TAYFUN, ŞİMŞEK BARIŞ, BİLDİ CERAN ÖZGE, ERYEŞİL ÖZGE , Yayın Yeri: Journal of Building Engineering , 2021
   
9 Geri Dönüştürülmüş Beton Agregası Kullanılarak Üretilen Harçlarda Yüksek Sıcaklık Etkisinin Araştırılması
ÇINAR RESULOĞULLARI EMRİYE, DÜNDAR BEHCET, UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 2021
   
10 Tribological properties of fly ash blended polymer composites
GÜNEŞ İBRAHİM, UYGUNOĞLU TAYFUN, GÜRHAN ÇELİK Atila , Yayın Yeri: Revista Materia , 2021
   
11 Taguchi based Principal Component Analysis of the Dispersed Graphene Oxide Decorated with Sodium Dodecyl Sulfate Cementitious Composites Associating to Hydrophobic Interaction
ŞİMŞEK BARIŞ, DORUK SEMAHAT, BİLDİ CERAN ÖZGE, UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Journal of Building Engineering , 2021
   
12 Nesnelerin İnterneti (IoT) Tabanlı Kendini Kürleyen Akıllı Beton Üretimi
UYGUNOĞLU TAYFUN, TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: El Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi , 2021
   
13 3D Yazıcılar İçin Tasarlanan Harçlarının Ekstrüde Edilebilirlikleri
UYGUNOĞLU TAYFUN, BARLAS ÖZGÜVEN SEVCAN , Yayın Yeri: El-Cezeri Journal of Science and Engineering , 2021
   
14 Self-Cleaning Concretes: An Overview
TOPÇU İLKER BEKİR,AKKAN ERDİ,UYGUNOĞLU TAYFUN,ÇALIŞKAN KARDELEN , Yayın Yeri: Journal of Cement Based Composites , 2020
   
15 Investigation on High-Temperature Effect of Recycled Concrete Aggregate on Mortars
ÇINAR EMRİYE,DÜNDAR BEHCET,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Materials International , 2020
   
16 Chemical resistance of dioctyl terephthalate pozzolanic-cement mortar: Comparative study with other waste polymers
KÜÇÜK VEDAT ARDA,UĞUR MÜCAHİT,KORUCU HALUK,ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN,KOCAKERİM MEHMET MUHTAR , Yayın Yeri: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , 2020
   
17 Yüzeysel Su Yalıtımlı Betonların Bazı Durabilite Özeliklerinin Araştırılması
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR,ÇINAR EMRİYE,ERYEŞİL ÖZGE , Yayın Yeri: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi , 2020
   
18 Microwave curing process parameters on epoxy based polymer composites
GÜNEŞ İBRAHİM, UYGUNOĞLU TAYFUN, ÇELİK ATİLA GÜRHAN , Yayın Yeri: El-Cezeri Journal of Science and Engineering , 2020
   
19 Nesnelerin İnternetinin (IoT) İnşaat Mühendisliğindeki Rolü: RFID, Uygulamaları
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry , 2020
   
20 GFRP Çubukların Özelikleri ve Prefabrik Altyapı Elemanlarında Kullanımı
TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi , 2020
   
21 Effect of Carbon Black on Electrical Curing of Fresh Concrete for Cold Regions
ÇINAR EMRİYE,UYGUNOĞLU TAYFUN,ŞİMŞEK BARIŞ,TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , 2020
   
22 Electrical and mechanical properties of historical mortars in Bursa/Turkey
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR,ÇINAR EMRİYE,Resuloğulları Doğu Can , Yayın Yeri: Revista de la Construccion , 2019
   
23 Alternatif Gerilim Uygulanan Betonlarda S/Ç Oranının ve Hiperakışkanlaştırıcı Oranının Priz Bitiş Süresi ve Basınç Dayanımına Etkilerinin Araştırılması
HOCAOĞLU İsmail,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Politeknik Dergisi , 2019
   
24 Statistical approach to carbon based materials reinforced cementitious composites: Mechanical, thermal, electrical and sulfuric acid resistance properties
KORUCU HALUK,ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN,Bilge Güvenç Ali,YARTAŞI AHMET , Yayın Yeri: COMPOSITES PART B-ENGINEERING , 2019
   
25 Afyonkarahisar Bölgesi Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması
ARSOY ZEYNİ,ÇİFTÇİ HAKAN,ERSOY BAHRİ,UYGUNOĞLU TAYFUN,ARSLAN BEKİR , Yayın Yeri: El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi , 2019
   
26 3D Teknolojisi İle Yapı Malzemesi Üretimindeki Gelişmeler
UYGUNOĞLU TAYFUN,ÖZGÜVEN SEVCAN,TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry , 2019
   
27 Thermal, electrical and mechanical properties of filler-doped polymer concrete
KÜÇÜK VEDAT ARDA,ÇINAR EMRİYE,KORUCU HALUK,ŞİMŞEK BARIŞ,güvenç ali bilge,UYGUNOĞLU TAYFUN,KOCAKERİM MEHMET MUHTAR , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2019
   
28 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3D TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN HARÇLARIN REOLOJİK ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
UYGUNOĞLU TAYFUN,BARLAS ÖZGÜVEN SEVCAN , Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY , 2019
   
29 GRAFEN OKSİT KATKILI HARÇLARIN MEKANİK, FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
UYGUNOĞLU TAYFUN,ŞİMŞEK BARIŞ , Yayın Yeri: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 2019
   
30 Effects of dispersed and powdered silver nanoparticles on the mechanical, thermal, electrical and durability properties of cementitious composites
BİLDİ CERAN ÖZGE,ŞİMŞEK BARIŞ,DORUK SEMAHAT,UYGUNOĞLU TAYFUN,ŞARA OSMAN NURİ , Yayın Yeri: CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS , 2019
   
31 Effect of electrical cure of concrete on maturity and compressive strength
HOCAOĞLU İsmail,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Revista de la Construccion , 2019
   
32 PVC concrete composites: comparative study with other polymer concrete in terms of mechanical, thermal and electrical properties
BİLDİ CERAN ÖZGE,ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN,ŞARA OSMAN NURİ , Yayın Yeri: Journal of Material Cycles and Waste Management , 2019
   
33 Farklı mineral katkıların epoksi zemin kaplama malzemesinin ıslanmazlığına ve yüzey enerjisine etkisi
EVCİN ATİLLA,ERSOY BAHRİ,UYGUNOĞLU TAYFUN,GÜNEŞ İBRAHİM , Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 2018
   
34 Examination of the effects of CaCO3 reinforced and unreinforced polypropylenes which is substituted with a fine aggregate on traditional concrete properties
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES , 2018
   
35 Influence of steel-fiber type and content on electrical resistivity of old-concrete
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR,ŞİMŞEK BARIŞ , Yayın Yeri: Computers and Concrete , 2018
   
36 Analysis of the effects of dioctyl terephthalate obtained from polyethylene terephthalate wastes on concrete mortar: A response surface methodology based desirability function approach application
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN,KORUCU HALUK,KOCAKERİM MEHMET MUHTAR , Yayın Yeri: Journal of Cleaner Production , 2018
   
37 A full factorial-based desirability function approach to investigate optimal mixture ratio of polymer concrete
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Polymer Composites , 2018
   
38 Effect of electrical curing application on setting time of concrete with different stress intensity
UYGUNOĞLU TAYFUN,HOCAOĞLU İsmail , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2018
   
39 Thermal, electrical, mechanical and fluidity properties of polyester-reinforced concrete composites
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Sādhanā , 2018
   
40 Farklı Yüksek Fırın Curuf Katkılı Çimento Pastalarının Elektriksel Dirençlerinin Araştırılması
TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN,HOCAOĞLU İSMAİL , Yayın Yeri: POLİTEKNİK , 2018
   
41 Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR,ŞİMŞEK BARIŞ,ÇINAR EMRİYE , Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2018
   
42 Soğuk Hava Şartlarında Elektriksel Kür Yöntemi İle Prefabrik beton Eleman Üretiminin Araştırılması
UYGUNOĞLU TAYFUN,ÇINAR EMRİYE , Yayın Yeri: Beton Prefabrikasyon , 2018
   
43 Pozzolanic effect of andesite waste powder on mechanical properties of high strength concrete
DAVRAZ METİN,CEYLAN HAKAN,TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2018
   
44 Investigation of Characterization of Borided AISI D3 Steel
ÇELİK ATİLA GÜRHAN,GÜNEŞ İBRAHİM,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: International Journal Natural and Engineering Sciences , 2018
   
45 Investigation on the usage of waste marble powder in cement-based adhesive mortar
BÜYÜKSAĞİŞ İSMAİL SEDAT,UYGUNOĞLU TAYFUN,Tatar Ertunç , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2017
   
46 The use of natural sepiolite fiber in concrete
KOLTKA SELÇUK,UYGUNOĞLU TAYFUN,SABAH EYÜP,CAN MUHAMMED FATİH , Yayın Yeri: Materiali in tehnologije , 2017
   
47 Investigation of Wear Strength of Blast Furnace Slag Blended Polymer Materials
GÜNEŞ İBRAHİM,UYGUNOĞLU TAYFUN,EVCİN ATİLLA,ERSOY BAHRİ , Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A , 2017
   
48 Effect of High Dosage Air-Entraining Admixture Usage on Micro Concrete Properties
TOPÇU İLKER BEKİR,ATEŞİN ÖZGÜN,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: European Journal of Engineering and Natural Sciences (EJENS) , 2017
   
49 Polipropilen Lif Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelikleri
TOPÇU İLKER BEKİR,DEMİREL Onur Enes,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Politeknik Dergisi , 2017
   
50 Investigation on the usage of waste marble powder in cement-based adhesive mortar
Büyüksağis İsmail Sedat,UYGUNOĞLU TAYFUN,Tatar Ertunc , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2017
   
51 Effect of mineral admixture type on rheological properties of polymeric self-consolidating mortar
UYGUNOĞLU TAYFUN,GÜNEŞ İBRAHİM,ERSOY BAHRİ,EVCİN ATİLLA , Yayın Yeri: JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY , 2017
   
52 Polimerik Atıklar İçeren Betonun Ultrason Hızının ve Dinamik Elastisite Modülünün Çok Yanıtlı Eniyilenmesi
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Journal of Polytechnic , 2017
   
53 Kendiliğinden yerleşen polimerik harçlarda mineral katkının reolojik özeliklere etkisi
UYGUNOĞLU TAYFUN,GÜNEŞ İBRAHİM,ERSOY BAHRİ,EVCİN ATİLLA , Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 2017
   
54 The use of natural sepiolite fiber in concrete
Koltka Selçuk,UYGUNOĞLU TAYFUN,SABAH EYÜP,CAN MUHAMMED FATİH , Yayın Yeri: Materiali in Tehnologije , 2017
   
55 Reinforcing concrete comparison of filler effects
WITOLD BROSTOW,Nonso CHETUYA,HNATCHUK NATHALIE,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Journal of Cleaner Production , 2016
   
56 Comparison of properties of prefabricated interlocking pavement blocks cured at different conditions
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Revista de la construcción , 2016
   
57 Electrical Resistivity of Fly Ash Blended Cement Paste at Hardening Stage
TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN,HOCAOĞLU İSMAİL , Yayın Yeri: Materials Science , 2016
   
58 Effect of plaster thickness on performance of external thermal insulation cladding systems ETICS in buildings
UYGUNOĞLU TAYFUN,ÖZGÜVEN SEVCAN,ÇALIŞ METEHAN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2016
   
59 Multi response optimization of polymer blended concrete A TOPSIS based Taguchi application
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2016
   
60 Saydam Betonların Özellikleri Üzerine Bir İnceleme
TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Teknik Dergi , 2016
   
61 A Neural Network Model for Ultrasonic Pulse Velocity and the Modulus of Elasticity of Polymer Concrete
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: International Journal of Advances in Chemical Engineering and Biological Sciences , 2016
   
62 Hafif agregalı polimer betonların özellikleri
GENÇEL OSMAN,UYGUNOĞLU TAYFUN,KÖKSAL FUAT,DURGUN MUHAMMED YASİN , Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Mühendisik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi , 2015
   
63 115M176 Çankırı Çerkes Yöresi Diyatomit Ikameli Çimento Harç Numuneleri Üzerinde Yüksek Sıcaklıgın Etkisinin Arastırılması
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Tübitak , 2015
   
64 115M300 Servis Ömrüne Göre Tasarlanmış Yapılarda Beton Çatlaklarının Bakteriyel Katkı ile İyileştirilmesi
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Tübitak , 2015
   
65 115M259 PİRİNA NIN BETON ÜRETİMİNDE KULLANIMI VE BETON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Tübitak , 2015
   
66 115M243 Çimento esaslı kompozitlerin kendi kendine iyileşme kabiliyetinin araştırılması
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Tübitak , 2015
   
67 Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Tübitak , 2015
   
68 Geopolymerization Reaction Microstructure and Simulation of Metakaolinite based Geopolymer at Extended Si Al Ratios
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Industrial & Engineering Chemistry Research , 2015
   
69 BİNALARDA MANTOLAMA TEKNİKLERİ VE YASAL ZORUNLULUKLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi , 2015
   
70 Workability analysis of steel fiber reinforced concrete using slump and VeBe test Revised
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Materials Research , 2015
   
71 Workability analysis of steel fiber reinforced concrete using slump and VeBe test
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Materials Research , 2015
   
72 EFFECT OF RECYCLED ASPHALT AGGREGATES ON THE RUTTING OF BITUMINOUS CONCRETE IN THE PRESENCE OF ADDITIVE
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Arabian Journal for Science and Engineering , 2015
   
73 Cleaning Low noise Surfaces as a Basic Condition for Improving Pavement s Acoustic Absorption Capability Revised
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Arabian Journal for Science and Engineering , 2015
   
74 Cleaning Low noise Surfaces as a Basic Condition for Improving Pavement s Acoustic Absorption Capability
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Arabian Journal for Science and Engineering , 2015
   
75 Thermal expansion properties of C40 high performance concrete under high temperatures
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2015
   
76 Combined effect of silica fume and expanded vermiculite on properties of lightweight mortars at ambient and elevated temperatures
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2015
   
77 Structural Performance and Serviceability of Concrete Beams Reinforced with Hybrid GFRP and Steel Bars
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2015
   
78 Effect of admixture ratio and aggregate type on self leveling screed properties
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2015
   
79 EPS ve XPS Malzemeleriyle Yapılan Mantolamaların Yangın Sırasındaki Davranışlarının Araştırılması
UYGUNOĞLU TAYFUN,GÜNEŞ İBRAHİM,METEHAN ÇALIŞ,SEVCAN ÖZGÜVEN , Yayın Yeri: Politeknik Dergisi , 2015
   
80 Biogenic corrosion on ribbed reinforcing steel bars with different bending angles in sewage systems
UYGUNOĞLU TAYFUN,GÜNEŞ İBRAHİM , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2015
   
81 Physical and Mechanical Properties of Polymer Composites with High Content of Wastes Including Boron
UYGUNOĞLU TAYFUN,GÜNEŞ İBRAHİM,Witold Brostow , Yayın Yeri: Materials Research , 2015
   
82 Wear and friction of composites of an epoxywith boron containing wastes
UYGUNOĞLU TAYFUN,BROSTOW WITOLD,GÜNEŞ İBRAHİM , Yayın Yeri: Polímeros , 2015
   
83 Effect of Sintering Duration on Some Properties of Pure Magnesium
GÜNEŞ İBRAHİM,UYGUNOĞLU TAYFUN,ERDOĞAN MUZAFFER , Yayın Yeri: Powder Metallurgy and Metal Ceramics , 2015
   
84 ESTIMATION OF OPTIMUM FILTER CAKE IN PRODUCTION OF IMPERMEABLE LAYER USING FUZZY LOGIC
TOPÇU İLKER BEKİR,KARACASU MURAT,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL , 2014
   
85 Zeta Potential Viscosity Relationship in Kaolinite Slurry in the Presence of Dispersants
ERSOY BAHRİ,EVCİN ATİLLA,UYGUNOĞLU TAYFUN,ZEHRA BEDRİYE AKDEMİR,WITOLD BROSTOW,JOSHUA WAHRMUND , Yayın Yeri: Arabian Journal for Science and Engineering , 2014
   
86 Use of waste marble and recycled aggregates in self compacting concrete for environmental sustainability
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR,ATİLA GÜRHAN ÇELİK , Yayın Yeri: Journal of Cleaner Production , 2014
   
87 Durability and microstructure characteristics of alkali activated coal bottom ash geopolymer cement
TOPÇU İLKER BEKİR,TOPRAK MEHMET UĞUR,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Journal of Cleaner Production , 2014
   
88 Effect of mixing water types on the time dependent zeta potential of Portland cement paste
ERSOY BAHRİ,DİKMEN SEDEF,UYGUNOĞLU TAYFUN,İÇDUYGU MEHMET GALİP , Yayın Yeri: Science and Engineering of Composite Materials , 2013
   
89 Bond strength of polymer lightweight aggregate concrete
UYGUNOĞLU TAYFUN,WITOLD BROSTOW,GENÇEL OSMAN,TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: Polymer Composites , 2013
   
90 Electrical conductivity of setting cement paste with different mineral admixtures
TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN,İsmail Hocaoğlu , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2012
   
91 The effect of fly ash content and types of aggregates on the properties of pre fabricated concrete interlocking blocks PCIBs
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR,GENÇEL OSMAN,Witold Brostow , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2012
   
92 LCC analysis for energy saving in residential buildings with different types of construction masonry blocks
UYGUNOĞLU TAYFUN,KEÇEBAŞ ALİ , Yayın Yeri: Energy and Buildings , 2011
   
93 Reuse of hydrated mortar as partial replacement material in cement
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Advances in Cement Research , 2011
   
94 Influence of aggregate type on workability of self consolidating lightweight concrete
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: Magazine of Concrete Research , 2011
   
95 Effect of fiber type and content on bleeding of steel fiber reinforced concrete
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2011
   
96 The role of scrap rubber particles on the drying shrinkage and mechanical properties of self consolidating mortars
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2010
   
97 Effect of aggregate type on properties of hardened self consolidating lightweight concrete SCLC
TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2010
   
98 Thermal expansion of self consolidating normal and lightweight aggregate concrete at elevated temperature
UYGUNOĞLU TAYFUN,TOPÇU İLKER BEKİR , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2009
   
99 Effect of waste marble dust content as filler on properties of self compacting concrete
TOPÇU İLKER BEKİR,BİLİR TURHAN,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Construction and Building Materials , 2009
   
100 Investigation of microstructure and flexural behavior of steel fiber reinforced concrete
UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Materials and Structures , 2008
   
101 Properties of autoclaved lightweight aggregate concrete
TOPÇU İLKER BEKİR,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Building and Environment , 2007
   
102 Investigation of properties of low strength lightweight concrete for thermal insulation
ÜNAL OSMAN,UYGUNOĞLU TAYFUN,YILDIZ AHMET , Yayın Yeri: Building and Environment , 2007
   
103 A new approach to determination of compressive strength of fly ash concrete using fuzzy logic
UYGUNOĞLU TAYFUN,ÜNAL OSMAN , Yayın Yeri: JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH , 2006
   
104 İnce Agrega ile Yer Değiştirmiş Olan CaCO3 Takviyeli ve Takviyesiz Polipropilenlerin Geleneksel Beton Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
ŞİMŞEK BARIŞ,UYGUNOĞLU TAYFUN , Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1900