Biyouyumluluk

 • Biyomalzemelere  Giriş
 • Metalik Biyomalzemeler
 • Polimerik Biyomalzemeler
 • Seramik Biyomalzemeler
 • Kompozit Biyomalzemeler
 • Biyouyumluluk kavramları
 • Biyomalzemelerdeki hatalar ve Biyouyumluluktaki zorluklar
 • Biyomekanik ve biyokimyasal uyumluluk
 • Biyoinert malzemeler
 • Biyoaktif malzemeler
 • Biyobozunur malzemeler
 • Biyouyumluluğun  Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi
 • ISO 10993
 • In vivo ve In vitro Testleri
 • Medikal Cihazların Performansı ve Yorumlanması
 • Medikal Cihazlarda Uluslar arası Düzenleme