Genel Kimya I

  • Kimya ve madde,
  • Atomun yapısı,
  • Periyodik sistem ve enerji seviyeleri,
  • Kimyasal bağlar,
  • Semboller, formüller ve denklemler,
  • Stokiyometri,
  • Gazlar ; gaz kanunları, virial serileri, boyle sıcaklığı, kinetik teori, gaz karışımları, PVT davranışları,
  • Sıvılar ; kimyasal potansiyel, Clapeyron denklemi, yoğunluk, kohezyon ve adezyon, yüzey gerilimi, vizkozite, ve ölçme yöntemleri,
  • Katılar ; kristal yapıları, yoğunluk, X-ışınları.