Proje ve Danışmanlık Hizmeti

Üniversite-Sanayi İşbirliğini başlatmak, artırmak ve geliştirmek amacıyla, bilimsel ve teknolojik bilgiyi, ürüne, sürece, yönteme veya sisteme dönüştürme aşamalarında akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Özel sektörde 5, akademik alanda 26 yıl olmak üzere toplam 31 yıllık deneyimle üretimin olduğu malzeme biliminin içerdiği her sektöre danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Bu amaçla

 • Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge),
 • Teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün,
 • Teknolojik süreç yeniliği odaklı projelerin

yazılması, yürütülmesi veya danışman olarak görev alınması hizmeti verilmektedir.

 

Eğer siz de işletmenizde, firmanızda, şirketinizde ;

 • Yeni ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

gibi hedeflere sahipseniz arayım görüşelim.

Sizlere aşağıdaki hizmetler yanında;

 • TÜBİTAK – TEYDEB Destekli Ar-Ge Projeleri Danışmanlık Hizmeti
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Başvuru Hizmeti
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Danışmanlık Hizmeti
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği

 

 

 

Üniversitemizde oluşan bilgi birikimini Mühendis ve Teknik Personelinizle paylaşmak ve günümüzde zorunlu olan yaşam boyu eğitimi sunmak diğer sunduğumuz hizmetlerdendir.

Öncelikli Alanlar ;

 • Polimer Endüstrisi,
 • Seramik Endüstrisi
 • Metal Endüstrisi,
 • Biyomalzeme,
 • Metalik İmplantlar,
 • Toz Teknolojisi
 • Kaplama Teknolojileri
 • Fiber Teknolojisi
 • Nanoteknoloji vb

Yürütülen ve Yürütmekte olduğum projeler;

Grafen Nanotabaka Kaplı Camların Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1002, 120M952, Proje Yürütücüsü, 2021 (devam ediyor)

Nano gümüş, antiviral ve antibakteriyel esansiyel yağ içeren nanolif kaplı cerrahi maskelerin üretimi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.32, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

 Antiviral ve Antibakteriyel Bor ve Uçucu Yağ İçeren Nanofiber Esaslı Cerrahi Maskelerin Üretimi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.30, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

 Grafen Oksit Katkılı Aramid Esaslı Kompozit Malzemelerin Mekanik ve Balistik Özelliklerinin İyileştirilmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.29, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

Bor katkılı bitkisel uçucu yağ içeren ağrı kesici krem geliştirilmesi ve karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.23, Araştırmacı, 2020 (devam ediyor)

Bor mineral katkılı polimerik malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.20, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

Cam fiber katkılı hematit ve manyetit içeren polimer nanokompozitlerin hazırlanması ve karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.19, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

Antifungal Hibrit Kaplamaların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.16, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

İndirgenmiş Grafen Oksit Katkılı TİO2 Kullanarak Boya Duyarlı Güneş Hücresi Üretimi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.15, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

Antibakteriyel Hibrit Kaplamaların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.14, Proje Yürütücüsü, 2020 (devam ediyor)

Bor karbür Katkılı Modifiye Bentonitin Radyasyon Kalkanı Olarak Üretimi ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK 1001, 219M268, Proje Yürütücüsü, 2020, (devam ediyor)

Ti ve Ti6Al4V Alaşımının Biyouyumluluk ve Korozyonu Üzerine Yüzey Modifikasyonunun Etkisi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 20.FEN.BİL.04, Proje Yürütücüsü, 2019 (devam ediyor)

Nano Boyutlu Grafen Oksit Katkılı Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Karekterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 19.FEN.BİL.46, Proje Yürütücüsü, 2019 (devam ediyor)

Silan ve Metal Oksitlerle Cam Yüzeylerin Modifiye Edilmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 19.FEN.BİL.32, Proje Yürütücüsü, 2019 (devam ediyor)

Fotovoltaik (Pv) Paneller İçin Fotokatalitik, Antibakteriyel Ve Yansıma Önleyici Yüzey Kaplamaların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.21, Araştırmacı, 2020

Nano Bor Katkılı Polimerlerin Mekanik, Fiziksel ve Radyasyon Özelliklerinin İncelenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.40, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor)

Bentonit, zeolit nanopartiküllerinin ve bentonit-zeolit nanokompozitinin melanom hücrelerine etkileri, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.09, Proje Yürütücüsü, 2020

Bentonit, zeolit nanopartiküllerinin ve bentonit-zeolit nanokompozitinin retina pigment epitel ve kornea epitel hücrelerine etkileri, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.08, Proje Yürütücüsü, 2020

Bir İlaç Taşıyıcı Sistemi Olarak Montmorillonit / Manyetit Nano-Kompozit Sentezi ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.08, Araştırmacı, 2020

Mezo Gözenekli Manyetik Kil Üretimi ve Karekterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.107, Araştırmacı, 2019

Yüzeyleri silan ile modifiye edilmiş mermer tozu atıklarının epoksi polimer özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.110, Araştırmacı, 2019

Süper alaşım üzerine sol jel tekniği ile bor kaplanması ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.49, Araştırmacı, 2019

3D yazma yöntemiyle hidroksiapatit implantların üretimi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.104, Proje Yürütücüsü, 2019

Harçlarda Kullanılan Bazı Puzolinik Malzemelerin Tane Boyutunun Alkali-Silika Reaksiyonuna ve Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.53, Araştırmacı, 2019

Silikon Matrisli Düz Dokumalı Karbon Fiber Kompozitin Termal Ve Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.70, Proje Yürütücüsü, 2019

Çok Fonksiyonlu Daldırmalı Kaplama Cihazı Tasarımı ve Modifiye Yüzeylerin Hazırlanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.02, Proje Yürütücüsü, 2019

Biyomedikal uygulamalar için Ti-5Nb-5Sn alaşımının üretimi ve karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.14, Proje Yürütücüsü, 2019

Biyouyumlu Ti-Nb-Sn Alaşımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.15, Proje Yürütücüsü, 2019

Yüzeyleri modifiye edilmiş bazı inorganik seramik oksitlerin polimer kompozitlerde etkilerinin araştırılması,  A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.MUH.11, Araştırmacı, 2018

Yüzeyi Modifiye Edilmiş Boraksın Porselen Pişirim Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Araştırılması A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.KARİYER.86, Araştırmacı, 2018

Sol-jel Yöntemiyle ZnO ince Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.KARİYER.87, Proje Yürütücüsü, 2018

Yüksek Enerjili Öğütücülerle Titanyum Esaslı Hafif Mühendislik Alaşımlarının Üretimi ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.FEN.BİL.27, Proje Yürütücüsü, 2021

Süperhidrofobik Polimer Yüzeylerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.MUH.07, Proje Yürütücüsü, 2017

Boya Sensörlü Hibrit Güneş Pilinin Üretim ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.FEN.BİL.22, Proje Yürütücüsü, 2020

Süperparamanyetik Fe3O4 Nano-partikülleri ile Ağır Metal İyonu Adsorpsiyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.KARİYER.15, Araştırmacı, 2017

Elektroeğrilmiş Karbon Nanoliflerin Elektriksel ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.KARİYER.17, Proje Yürütücüsü, 2017

Kolemanit Katkısının Porselen Bünyenin Sinterlemesi Üzerine Etkisinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 15.MUH.10, Araştırmacı, 2016

HVOF Tekniğiyle Ti6Al4V Metal Altlık Yüzeyine Farklı Silika Kaynağı İçeren Biyoseramiklerin Kaplanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 15.FEN.BİL.24, Proje Yürütücüsü, 2018

Sol-jel Tekniğiyle Nano boyutlu BZT Tozlarının sentezi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 15.HIZ.DES.52, Proje Yürütücüsü, 2016

Çeşitli Temizlik Kimyasallarının Mermer ve Granitin Yüzey Özelliklerine Etkisi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 14.FEN.BİL.32, Araştırmacı, 2016

İnorganik Esaslı Kompozit Isı İzolasyon Paneli Üretimi, SAN-TEZ 0294.STZ.2013-2, (Yardımcı Araştırmacı), 2016

Ti6Al4V Alaşımının HVOF Kaplama Tekniğiyle Hidroksiapatit ile Kaplanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 14.FEN.BİL.41, Proje Yürütücüsü, 2015

Zemin Kaplamada Kullanılan Epoksi Reçinesiyle Yüksek Oranda Mineral Katkı Kullanımının Araştırılması, 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Prg., 114M155, Araştırmacı, 2016

Saf Çimento Klinker Fazlarının Manyetik Alan Etkisi Altında Hidratasyon Davranışlarının İncelenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 13.MUH.07, Araştırmacı, 2016

SrAl2O4 : Eu2+, Dy3+ nanoliflere Bor katkısının faz kararlılığına etkisinin araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 13.MUH.02, Proje Yürütücüsü, 2014

Öğütme İşleminin Talkın Kristal Yapısına  Etkisi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 12.MUH.01, Araştırmacı, 2013

Elektroeğirme Yöntemiyle GaInP Yarıiletken Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu,  Tübitak 1001 MAG 110M344, Proje Yürütücüsü, 2012

Elektroeğirme Yöntemiyle Bor Katkılı Hidroksiapatit Nanoliflerin Üretim ve Karakterizasyonu, 11.FENBİL.29, Proje Yürütücüsü, 2012

Elektroeğirme Yöntemiyle InP Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 10.MUH.04, Proje Yürütücüsü, 2011

CaSO4 İçerikli Bor Minerali İşlem Atıklarının Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 09.MUH.05, Proje Yürütücüsü, 2010

Doğal Ve HDTMA-Modifiye Pomza Ile Boyar Madde Adsorpsiyonu, Tübitak Hızlı Destek, 109Y163, Araştırmacı,  2010

Elektro-eğirme yöntemiyle kompozit nanoliflerin üretim ve karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 08.MUH.10, Proje Yürütücüsü, 2009

Atık Sularda Bulunan Fenol ve Klorofenollerin Modifiye Edilmiş Klinoptinolit Kullanılarak Kesikli Sistemde Uzaklaştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 07.MUH.09, Proje Yürütücüsü, 2008

Uçucu Külün Yapı Tuğlası Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Tübitak 1001 MAG 106M002, Araştırmacı , 2008

Mikrodalga Sinterleme Yöntemiyle Açık Gözenekli Seramik Malzeme Üretimi, Tübitak 1001 MAG 106M105, Araştırmacı , 2009

Afyon Yöresi Hammaddelerinin (Kil, Mermer, Diatomit v.s.) Kırmızı Bünyeli Karo Yapımında Kullanımlarının Araştırılması, 06.MUH.03, A.K.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, 2009

Seramiklerin İnce Film Kaplanması ve Teknik Özelliklerinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 06.MUH.02, Proje Yürütücüsü, 2007

Antibakteriyel Seramik Malzemelerin Üretimi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 051.MUH.03, Proje Yürütücüsü, 2006

Zeolit Dolgulu Polimer Membranların Pervaporasyon Prosesinde Uygulanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 00.MUH.02, Proje Yürütücüsü, 2002

Seramik ve Polimer Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 1999