Ulusal Bildiriler

E45. Tuğba Mucur, Bahri Ersoy, Atilla Evcin, Hakan Çiftçi, Zeyni Arsoy, Kil Esaslı Slip Döküm Çamurundan Hazırlanan Seramiklerin Fizikomekanik Özelliklerine Dispersant (Dolapix PC-67) Katkısının Etkisi, 9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2015, Afyon

 E44. Nalan Çiçek Bezir, Ayşe Oktay, Atilla Evcin, Elektroeğirme Yöntemi ile Üretilmiş Metal Katkılı TiO2 Nanofiberlerin UV Spektroskopisi ile İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi 15–18 Mayıs 2013, Burdur

 E43. Ayşe Oktay, İskender Akkurt, Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Kadir Günoğlu, Metal Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Gama Spektroskopisi İle Radyasyon Sogurma Katsayılarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi 15–18 Mayıs 2013, Burdur

E42. Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir, Ayşe Oktay, Elektroeğirme Yöntemi ile Üretilmiş Metal Katkılı TiO2 Nanofiberlerin XRD Analizi, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi 15–18 Mayıs 2013, Burdur

E41. Nalan Çiçek Bezir, Sabriye Perçin Özkorucuklu, Atilla Evcin, Murat Kaleli, Gülten Onay, Gizem Yıldırım,  Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı,  Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

 E40. Mustafa Uçar, Atilla Evcin, Dilek Kayıran ve Haydar Ünverdi,  Klorofenolün Al2O3 Katkılı Hidroksiapatit İle Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

 E39. Atilla Evcin, Mustafa Uçar, Dilek Kayıran, Münevver Selimoğlu,  4-Klorofenolün Hidroksiapatit ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

 E38. Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Mehmet Arı ve Abdullah Küçük,  Elektroeğirme yöntemiyle üretilen GaInP nanoliflerin elektriksel ve optik karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

 E37. Abdullah KÜÇÜK ve Atilla EVCİN,  Elektroeğirme yöntemiyle bor katkili hidroksiapatit nanoliflerin üretimi ve karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

E36. Ayşe Oktay, Nalan Çiçek Bezir ve Atilla Evcin,  Ag Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

 E35. Ayşe Oktay, Nalan Çiçek Bezir ve Atilla Evcin,  Bor Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

 E34. Ayşe Oktay, Nalan Çiçek Bezir ve Atilla Evcin,  Ce Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi 22-24 Kasım 2012, Afyonkarahisar

 E33. Nalan Çiçek Bezir, Murat Kaleli, Atilla Evcin, Fatma Karipcin, Ayşe Oktay, Gülten Onay, The Applicability Of TiO2/Azo Dye Composite Particles For A Dye-Sensitized Solar Cell, SOLARTR-2, Solar Electricity Conference and Exhibition, 7-9 November 2012, Antalya

E32. B. Ersoy, S. Dikmen,  A. Evcin, H. Bircan, Y. Çimen, Yaş Öğütmenin Talkın Kristal Yapısına, Fiziksel/Kimyasal Özelliklerine Ve Hidrofobisitesine Etkisi, 15.Ulusal Kil Sempozyumu 19-22 Eylül 2012 Niğde

 E31.  Z. B. Akdemir, B.Ersoy, A. Evcin,  Brookfield Viskozimetresi Ve Ford Kap İle Kaolen Süspansiyonu Üzerinde Yapılan Akışkanlık Ölçümlerinin Karşılaştırılması, 15. Ulusal Kil Sempozyumu 19-22 Eylül 2012 Niğde

 E30. A.Evcin, N.Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Mehmet Arı,  Murat Kaleli, InGaP Bileşiklerinin Band Enerji Seviyelerinin Fotolüminesans Yöntemiyle Belirlenmesi, 6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, 11-13 Eylül 2012 Çeşme, Türkiye

 E29. N.Çiçek Bezir, B.Mavi, İ.Akkurt, A.Evcin, A.Oktay, AgNO3 İle Hazırlanan İnce Filmlerin 511 keV Ve 1274 keV Enerjili Gama Işınları İçin Soğurma Katsayılarının Hesaplanması, 6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, 11-13 Eylül 2012 Çeşme, Türkiye

 E28. Evcin A., Berkan H., Küçük A., Akpınar S. and Kepekçi D.B., Synthesis of Nano-sized Powders BZT by using Sol-gel  Method,  6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NANOTR6), 254, 15-18 Haziran 2010, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

 E27. Evcin A., Küçük A., Özmıhçı S., Kepekçi D.B.,  Kağıt Atıklarından Gözenekli Malzemelerin Üretimi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Gazi Üniversitesi, 327-328, 22-25 Haziran 2010

 E26. Evcin  A.,  Bıyık M., Küçük A., Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO3 ve SrCO3 ile Giderilmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Gazi Üniversitesi, 655-656,  22-25 Haziran 2010

E25. Evcin  A., Küçük A, Varoğlu E., Kepekçi D. B., Borosilikat Cam Tozu Katkılı Hidroksiapatit’in Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara Gazi Üniversitesi, 25-26, 22-25 Haziran 2010

 E24. Evcin A., Ersoy B., Şahin S., Küçük A. and Kepekçi D. B., “Production of PAN  Nanofibers Using Electrospinning Technique and Its Characterization”, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 47,  Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 08-12 Haziran 2009

 E23. Evcin A. and Kaya A., “Production Of Aluminium Titanate  Nanofibers Using Electrospinning Technique And Its Characterization”, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 113, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 08-12 Haziran 2009

 E22. Ersoy B., Kavas T., Evcin A., Başpınar S., Sarıışık A., Önce G., “Producing of Fired Ceramic Materials From Fly Ash With Witherite Additive”, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 117-126, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 26-28 Kasım 2008

 E21. Ergün Y. Başpınar M. S., Taktak Ş., Evcin A., “Titanyum Yüzeyine Sol-Jel Yöntemiyle Bioaktif Hidroksiapatit Kaplanması”, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 313-320, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 26-28 Kasım 2008

 E20. Evcin A. ve Demişulam C.,” Sol-jel Yöntemiyle Düşük Ergime Sıcaklıklı Sır Üretimi”, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 667-673 , Afyon Kocatepe Üniversitesi, 26-28 Kasım 2008

 E19. Dumlupınar İ., Kocabaş C., Yıldız A., Evcin A., Uçar M., Bağcı M., Çoban F., Kibici Y., Arıtan A. E., “Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 13, Mağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C., 6-10 Ekim 2008

 E18. Evcin A., Uçar M., Koyaş S., Tutkun O., “Zeolit Dolgulu PDMS Membranların Hazırlanması ve Morfolojik İncelenmesi”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 20,  Mağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C., 6-10 Ekim 2008

 E17. Uçar M, Evcin A., Uçar S., Erçolak K., Alibeyli R.,  “Modifiye Edilmiş Divriği (Sivas) Klinoptiloliti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi,  K.K.T.C., 6-10 Ekim 2008

E16. Uçar, S., Uçar, M., Evcin, A., Erçolak K., Alibeyli R., “Modifiye edilmiş klinoptilolit kullanılarak sulu ortamda bulunan fenol ve klorofenollerin uzaklaştırılması”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya İnönü Üniversitesi, 26-29 Ağustos 2008

E15. Evcin A., Koyaş S., Pervin Ö., “Yumurta Kabuklarından Hidroksiapatit (HA) ve Trikalsiyumfosfat (TCP) Bioseramik Tozların Sentezi, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK), 5-8 Eylül 2006

 E14. Evcin A., Kartal A., Başpınar M. S., Yılmaz G., “Gazbeton Üretiminde Hammaddelerin Ürün Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”, VI. Uluslar arası Katılımlı Seramik Kongresi, 85-90, Sakarya Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım 2006

 E13. Kartal A., Evcin A., Bahçelik E., Yazıcı  Z.Ö., “Na-feldspat Pergmatit ve Nefelinli Siyenit Hammaddelerinin Bir Massenin Teknik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 91-96, Sakarya Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım 2006

 E12. Kartal A., Koca N., Evcin A., Kavas T., “Sert Porselenin Düşük Sıcaklıklarda Üretilmesi Üzerine Araştırmalar”, SERES 2005 III. Uluslararası  Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır Ve Boya Semineri, 356-363,  Eskişehir, 17-19 Ekim 2005

 E11. Kartal A., Kaya K., Kavas T. Ve Evcin A., “Duvar Karosu Bünyesinde Kalsit Yerine Pegmatit Kullanımının Teknik Özellikler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, SERES 2005 III. Uluslararası  Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır Ve Boya Semineri, 625-635, Eskişehir, 17-19 Ekim 2005

 E10. Kartal A., Saka H., Evcin A., Kavas T., “Klasik Seramik Bir Massede Flaks Bir Katkı Kullanımının Teknik Özellikler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, I. Ulusal Bor Çalıştayı, 83-88, TAEK, Ankara, 28-29 Nisan 2005

 E9. Evcin A., Kavas T., “Sol-jel yöntemiyle mikronaltı alümina toz üretiminde katalizör miktarının etkisinin araştırılması”, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İZMİR,  7-10 Eylül 2004

 E8. Evcin A., Kavas T.,“Sol-Jel Yöntemiyle Metal Alkoksitlerden Sentetik Müllit Üretimi” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 05-09 Temmuz 2004

 E7. Kartal A., Konuk R.E., Evcin A., “Nevşehir yöresi pomzasının yer karosu massesinde kullanımı“ 5.Endüstriyel Hammaddeler  Semp., 110-113, DEU, İZMİR, 13-14 Mayıs 2004

 E6. Evcin A., Kavas T. “Söğüt ve Konya killerinden hazırlanan çamurların vizkozitesine farklı deflokülantların etkilerinin incelenmesi” 5.Endüstriyel Hammaddeler  Semp., 120-124, DEU, İZMİR, 13-14 Mayıs 2004

 E5. Kavas  T., Çelik M.Y., Evcin A., “Cam artıklarının çimento üretiminde  katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması”  5.Endüstriyel Hammaddeler  Semp. 114-119,   DEU, İZMİR, 13-14 Mayıs 2004

E4. Kavas, T., Evcin, A., Önce, G., “Afyon Bölgesi Mermer Atıklarının (Şlam) Kalsiyum Alüminalı Refrakter Çimento Üretiminde Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, MERSEM 2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 363-370,  Maden Müh. Odası, Afyon, 18-19 Aralık 2003

 E3. Evcin, A., Tutkun, O., “Silikalit Dolgulu PDMS Membranların Hazırlanması” , XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül 2003

 E2. Mutlu, T., Evcin, A., Helvacı, A., Kurbanlı, R., ‘Polietilen ve Poliamin Polimerlerinin Ultrasonik Titreşimlerle Sonifikasyonda Kristallenmelerinin Araştırılması’, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 705, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999

 E1. Evcin, A., Tutkun, O., “Faz Dönüşüm  Prosesiyle Asimetrik Polimer Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu”,  XI. Ulusal Kimya Kongresi, 391, Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, 16-20 Haziran 1997