Genel Kimya II

  • Çözeltiler
  • Kimyasal kinetik; reaksiyon hızı, reaksiyon derecesinin tayini, hızı etkileyen faktörler, reaksiyon mekanizması,
  • Kimyasal Denge ; denge durumu, denge sabiti, heterojen denge, dengedeki maddelerin derişimlerinin hesabı.
  • Yüzey kimyası ve kolloidler; kolloid tipleri, soller, jeller, emülsiyonlar, kolloidal taneciklerin taşınımı.
  • Fiziksel ve termal özellikler; yoğunluk, porozite, yüzey alanı, ısı kapasitesi, ısıl iletkenlik, termal genleşme.
  • Elektrokimya; Galvanik hücreler, elektroliz,
  • Termokimya; Enerji Isı ve Entalpi, Kimyasal değişim  Ent,
  • Nükleer Kimya: Radyoaktivite, Nükleer enerji.
  • Organik Kimya