TUBİTAK Projeleri

Yürütücüsü olduğum “Havran Balıkesir Fay Zonunda Güncel Deformasyonların ve Potansiyel Deprem Büyüklüklerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi” isimli  TÜBİTAK projesi (Proje No: 121Y295) bugün itibariyle başlamıştır.