Yayınlar içeriğine geri dön

Yürütüle Lisansüstü Tezler

Yönetilen Lisansüstü Tezler :
YÖK Tez No Adı Soyadı Bitirme Yılı Tez Başlığı Tez Türü
27669 HALİL İBRAHİM SOLAK 2020 İzmir-balıkesir transfer zonu ve çevresindeki güncel deformasyonların gnss yöntemi ile incelenmesi Doktora
632892 CEMİL GEZGİN 2020 Gnss ve insar teknikleri ile Tuz Gölü fay zonu’nun (Tgfz) kinematik analizi Doktora

(İkinci Danışman)

71036 ORHAN DOĞAN 2021 Denizli bölgesinin gerinim alanlarının jeodezik yöntemlerle belirlenmesi Yüksek Lisans
685333 ÇAĞDAŞ KAYGUSUZ 2021 Sarıgöl’de meydana gelen yüzey deformasyonlarının jeodezik yöntemlerle incelenmesi Yüksek Lisans
671047 KAAN ÇALIŞKAN 2021 Bolvadin/ Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen düşey deformasyon hızlarının belirlenmesi Yüksek Lisans
658795 FUAT ÇINAR 2021 20.07.2017 Bodrum-Kos depremi sonrası bölgedeki GNSS nokta koordinatlarının güncellenmesi Yüksek Lisans
655605 BURAK ERDEM AKYAR 2020 Deprem tekrarlama periyotlarının jeodezik verilerle belirlenmesi: Banaz ve Elvanpaşa segmenti Yüksek Lisans
629063 EDA ESMA EYÜBAGİL 2020 Gnss ölçüleri ile tektonik hareketlerin modellenmesi : Gülbahçe fayı örneği Yüksek Lisans
617059 UMRE SELİN KAVAK 2020 GNSS ölçüleriyle fayların izlenmesi: Karaburun Fayı Örneği Yüksek Lisans
563526 ŞEYMA ŞAFAK 2019 GNSS hız doğruluklarına etki eden parametrelerin belirlenmesi Yüksek Lisans
563023 HASAN BASRİ BOZKUŞ 2019 Bolvadin fayındaki yüzey deformasyonlarının yeraltı suları ile ilişkisinin araştırılması Yüksek Lisans
562929 ALPEREN DOĞAN 2019 Yüzey deformasyonlarının hassas Nivelman tekniği ile belirlenmesi : Sarıgöl örneği Yüksek Lisans
562864 MEHMET ÖZTÜRK 2019 Banaz fayının tektonik hareketlerinin GNSS yöntemiyle belirlenmesi Yüksek Lisans
557429 MUSTAFA YALÇIN 2019 Bolvadin fayı yüzey deformasyonlarının hassas nivelman ölçüleri ile izlenmesi Yüksek Lisans
557418 TOLGA TOYDEMİR 2019 Sultandağı fayında jeodezik gerinim (strain) ile istatistiksel depremsellik verilerinin ilişkilendirilmesi Yüksek Lisans
563041 ALİ İHSAN UMUTLU 2019 Alaşehir (Manisa) bölgesindeki gerinim alanların jeodezik verilerden belirlenmesi Yüksek Lisans
506990 ERGİN DÖNMEZ 2018 Gediz fayı yerkabuğu hareketlerinin gnss gözlemleri ile izlenmesi Yüksek Lisans
472938 MUAMMER SEKİ 2017 İnsansız hava araçlarının hacim hesaplarında kullanılabilirliği Yüksek Lisans
456196 KAYHAN ALADOĞAN 2017 Kuzey Anadolu fayı Bolu-Çorum segmenti boyunca yer kabuğu hareketlerinin GNSS yöntemiyle izlenmesi Yüksek Lisans
398569 HALİL İBRAHİM SOLAK 2015 GNSS hızları ile güneybatı anadolu’daki gerinim alanlarının zamansal değişimi Yüksek Lisans