Projeler içeriğine geri dön

TUBİTAK Projeleri

12)  Hasan Daği Volkanizmasinin Tektonik ve Volkanik Açidan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler İle İzlenmesi TÜBİTAK (Proje No: 121Y401), Projede Danışman, 2021 (Devam Ediyor)

11) Ecemiş Fayı’Nın Kabuksal Deformasyonunun Jeodezik ve Paleosismolojik Yöntemlerle İncelenmesi TÜBİTAK (Proje No: 121Y409), Projede Danışman, 2021 (Devam Ediyor)

10) Doğu Anadolu Fay Zonunun (Dafz) Erkenek ve Sürgü Segmentlerinin Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yöntemlerle İncelenmesi TÜBİTAK (Proje No: 121Y410),  Projede Araştırmacı, 2021 (Devam Ediyor)

9) 30 Ekim 2020 (MW:6.9) Sisam Depremi Sonrası Postsismik Deformasyonun Izlenmesi ve İzmir ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi, TÜBİTAK (Proje No: 121Y259), Projede Araştırmacı, 2021 (Devam Ediyor)

8) Havran Balıkesir Fay Zonunda Güncel Deformasyonların ve Potansiyel Deprem Büyüklüklerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi TÜBİTAK (Proje No: 121Y295), Proje Yöneticisi, 2021 (Devam Ediyor)

7) Afyon-Akşehir Grabeni Kenar Faylarının Düzensiz Ağ Kullanarak Manyetotellürik ve Gravite Verilerinin Üç Boyutlu Birleşik Ters Çözümü ile Araştırılması, TÜBİTAK (Proje No: 121Y021), Projede Araştırmacı, 2021 (Devam Ediyor)

6) Jeodezik Ölçmeler Ile Tuz Gölü Fay Zonunun Güney Bölümünde Deformasyon Analizi, TÜBİTAK (Proje No: 118Y068), Projede Araştırmacı, 2020, (Tamamlandı).

5) Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi, TÜBİTAK (Proje No: 115Y246), Proje Yöneticisi, 2016, (Tamamlandı).

4) Trafik Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Mekânsal İstatistiksel Metotlar İle Bir Model Geliştirilmesi, TÜBİTAK (Proje No: 113Y417), Projede Araştırmacı, 2013, (Tamamlandı).

3) Güneybatı Anadolunun Güncel Hız Alanın Belirlenmesi ve Yamulma Alanlarının Zamansal Değişimi, TÜBİTAK (Proje No: 113Y004), Proje Yöneticisi, 2013, (Tamamlandı).

2) Güneybatı Anadolu Bölgesi’ndeki Blok Hareketleri Ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi, TÜBİTAK (Proje No: 108Y035), Projede Bursiyer ve Araştırmacı, 2013, (Tamamlandı).

1) Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi, TÜBİTAK (Proje No: 104Y035), Projede Uzman, 2004, (Tamamlandı).