Yayınlar içeriğine geri dön

Ulusal ve Uluslararası hakemli makaleler:

D24. Özbulat, Ö. , Şafak Yaşar, Ş. & Tiryakioğlu, İ. (2022). Hassas Nokta Konumlama Yönteminde GNSS Ölçü Süresi-Konum Doğruluğu İlişkisinin Araştırılması . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (4) , 814-823

D23. Çınar, F. & Tiryakioğlu, İ. (2022). Deprem Sonrası Kadastral Noktaların Koordinatlarının Güncellenmesi: 20.07.2017 Bodrum Kos Depremi Örneği . AKÜ FEMÜBİD , 22 (3) , 637-644

D22. Toydemir, T., Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Uğur, M.A., Solak, H.İ. Afyon Akşehir Grabeninde Jeodezik Yamulma Alanları ile b Parametresi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, AKÜ FEMÜBİD 21 (2021) 065502 (1366-1376)

D21. Doğan, O., Solak, H.i., E.E. Eyübagil, Özkaymak, Ç. Tiryakioğlu, İ., Bozkurt (Denizli) Depremi Sonrası (Mw=6.0, 08.08.2019) GNSS Ölçüleri ile Kosismik Deformasyonların Belirlenmesi, AKÜ FEMÜBİD 21 (2021) 025502 (362-373)

 D20. Solak, H.i., Tiryakioğlu, İ., GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar, AKÜ FEMÜBİD 20 (2020) 035502 (456-464)

 D19. Gezgin, C., Tiryakioğlu, İ., Ekercin, S., Gürbüz, E., Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Güney Kesimine ait Tektonik Hareketlerin GNSS Gözlemleri ile İzlenmesi, AKÜ FEMÜBİD 20 (2020) 035502 (456-464)

D18. Tiryakioğlu, I., Umutlu, A.İ., Poyraz, F., Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği, AKÜ FEMÜBİD 19 (2019) 035505 (762-768)

D17. Uysal, M., Yılmaz, M., Tiryakioğlu, I.,  Comparison of Data Reduction Algorithms for Image-Based Point Cloud DeM.,rived Digital Terrain Models, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering (2019), Vol:13, No:4, 251-255.

D16. Uysal, M., Yılmaz, M., Tiryakioğlu, I.,  Polat, N., İnsansız Hava Araçlarının Afet Yönetiminde Kullanımı Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, B- Teorik Bilimler. (2018), 6, 219 – 224, DOI: 10.20290/aubtdb.489086

D15. Dönmez, E., Tiryakioğlu, I., Gediz Fayı Yerkabuğu Hareketlerinin GNSS Gözlemleri ile İzlenmesi, AKÜ FEMÜBİD 18 (2018) 015506 (1110-1117)

D14. Tiryakioğlu, I., Uğur M.A., Özkaymak, Ç. Determination of Surface Deformations with Global Navigation Satellite System Time Series, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering (2018), Vol:12, No:11, 719-722.

D13. Aladoğan, K., Tiryakioğlu, I., Yavasoglu, A., Alkan, M.N., Ozulu, İ.M., İlci, V., Tombus, F.E., Sahin, M., Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Yer Kabuğu Hareketlerinin GNSS Yöntemiyle İzlenmesi, AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 015501 (107‐114)

D12. M., Seki, İ., Tiryakioğlu, M., Uysal, Farklı Veri Toplama Yöntemleriyle Yapılan Hacim Hesaplamalarının Karşılaştırılması, Geomatik Dergisi, 2017; 2(2);106-111

D11. Ç., Özkaymak, H., Sözbilir, I., Tiryakioğlu, T. Baybura; Bolvadin’de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeodezik Analizi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (2017) 169-188

D10. Tiryakioğlu, I., Uysal, M., Erdoğan, S., Yalçın, M., Polat, N., Toprak, A.S., 3 Boyutlu Bina Modelleme ve WEB Tabanlı Sunumu: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Örneği, AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) 015501 (107‐114)

D9. Yavasoglu, A., Alkan, M.N., Ozulu, İ.M., İlci, V., Tombus, F.E., Aladoğan, K., Sahin, M., Tiryakioğlu, I., Kıvrak, S.O. Recent Tectonic Features of the Central Part (Bolu-Corum) of the North Anatolian Fault, Hittite Journal of Science and Engineering, 2015, 2 (1) 77-83 DOI: 10.17350/HJSE19030000011

D8.M.A. Dereli, S. Erdoğan, Ö. Soysal, A. Çabuk, M. Uysal, İ. Tiryakioğlu, H. Akbulut, S. Dündar, H. Erdoğdu, S. Saraçlı, M. Yalçın, A.E. Gülal, M. Taşbaş, M. Kantar, Y. Arslan. 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Trafik Kaza Kara Nokta Belirleme: Ampirik Bayes Uygulaması, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 2015, 7(2) 36-42

D7. F. Poyraz, O. Tatar, K.Ö. Hastaoğlu, İ. Tiryakioğlu, Ö. Gürsoy, F. Koçbulut, T. Türk, M. Demirel, H. Duman, A.F. Ciğer, D. Gül. 2015. Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 2015, 7(1) 17-28

 D6. İ. Tiryakioğlu, T. Baybura, Ç. Özkaymak, H. Sözbilir, A. Sandıkçıoğlu, S. Erdoğan, İ. Yılmaz, M. Uysal, M. Yılmaz, A. Yıldız, M.A. Dereli, M. Yalçın, İ. Dumlupınar, H.A. Yalım, O. Ertuğrul. 2015. Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 2015, 7(1) 7-16

 D5. F. Taktak, İ. Tiryakioğlu, A.K. Telli,  İ. Yılmaz, 2007. Binaların GZK-GPS Yöntemiyle Aplikasyonu, Teknolojik Araştırmalar: YTED, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 17- 25

 D4. T. Baybura, İ. Yılmaz, M. Güllü, S. Erdoğan, İ. Tiryakioğlu, 2007. Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK İle Kıble Doğrultu Hassasiyetlerinin Araştırılması, Teknolojik Araştırmalar: YTED, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 45- 49

 D3. Tiryakioğlu, İ., Dereli, M.A., Erdoğan, S., Gülal, E., ”Tektonik Hareketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçü Kampanyalarında GNSS Gözlem Sayı ve Sürelerinin Konum Doğruluğuna Olan Etkilerinin Araştırılması” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 2010, 2(2) 32-38

 D2. İ. Tiryakioğlu, F. Çetintaş, F. Taktak, 2006. GPS Sinyal Yansıma (Multıpath) Hatası Ve Giderilme yolları, Teknolojik Araştırmalar: YTED, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 61 – 70 Teknik Not

 D1. S. Erdoğan M. Güllü T. Baybura İ. Tiryakioğlu, 2005. Global Konum Belirlemede Hata Kaynakları, , Teknolojik Araştırmalar YTED, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 47 – 52 Teknik Not