Yayınlar içeriğine geri dön

Ulusal Bildiriler

E60.  Çakanşimşek, E.B., Solak, H.İ., Eyubagil, E.E., Demirelli, E., Yaşar, Ş.Ş., Tiryakioğlu, İ., 2022. Gökova Körfezi’ndeki Güncel Gerinim Alanlarının 20 Temmuz 2017 Bodrum-Kos Depremi (Mw:6.6) Sonrası Belirlenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 2-5 Kasım 2021, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

E59. Eyubagil, E.E., Tiryakioğlu, İ., Solak, H.İ., Yavaşoğlu, H.H., Yiğit, C.O., Aktuğ, B., Özkaymak, Ç., Uğur, M.A., Çakanşimşek, E.B., Demirelli, E. 2022. GNSS Ölçüleri ile Havran-Balıkesir Fay Zonu’ nun Güncel Deformasyonları, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 2-5 Kasım 2021, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

E58. Hastaoğlu, K.O Poyraz, F., Güler, S., Tiryakioğlu, İ., Duman, H., Erdoğan, H., Doğan, A. 2022. Gediz Grabeninde 2014 – 2021 yılları arasında gerçekleşen yüzey deformasyonlarının SENTINEL 1 A/B SAR verileri kullanarak izlenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 2-5 Kasım 2021, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

E57. Tiryakioğlu, İ., Solak, H.İ, Aktuğ, B., Özener, H., Yavaşoğlu, H.H., Yiğit, C.O., Uğur, M.A., Yaşar, Ş.Ş., Baybura, T., Yılmaz, M., Poyraz, F., Hastaoğlu, K.O., Gülal, V.E., 2022. Batı Anadolu’daki Jeodezik Çalışmalar ve Ön Sonuçları, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 2-5 Kasım 2021, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

E56. Solak, H.İ, Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yalvaç, S., Yiğit, C.O., Dönmez, E., Demirelli, Eyubagil, E.E., Çakanşimşek, E.B., 2022. İzmir ve Çevresinde Jeodezik GNSS Ölçüleri, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 2-5 Kasım 2021, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

E55. Gezgin, C., Yılmaz, H.M., Erdoğan, H., Bilgilioğlu, S.S., Gürbüz, E., Orhan, O., Tiryakioğlu, İ., Gürbüz, A., Gündüz, H.İ., Atıcı, G., Türkmen, C., Yıldırım, E., Kılıçel, S., Öcal, K. 2022. Hasan Dağı’na ait yüzey deformasyonlarının GNSS tekniği ile izlenmesi: Öncül bulgular, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 2-5 Kasım 2021, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli

E54. Gezgin, C., Yılmaz, H.M., Erdoğan, H., Bilgilioğlu, S.S., Gürbüz, E., Orhan, O., Tiryakioğlu, İ., Gürbüz, A., Gündüz, H.İ., Atıcı, G., Türkmen, C., Yıldırım, E., Kılıçel, S., Öcal, K. 2022. Hasan Dağı Volkanındaki Aktivitenin Jeodezik Yöntemlerle Anlık Olarak İzlenmesi, 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, 9-10 Haziran, 2022, Tokat. 

E53.Yılmaz, H.M., Erdoğan, H., Yılmaztürk, F., Bilgilioğlu, S.S., Gürbüz, E., Orhan, O., Gezgin, C., Tiryakioğlu, İ., Gürbüz, A., Gündüz, H.İ., Türkmen, C., Yıldırım, E., Kılıçel, S., Öcal, K. 2022. Hasan Dağı Volkanının InSAR Teknikleri ile İzlenmesi, 11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu– 12-14 Mayıs 2022 -Mersin-Türkiye.

E52. Barış Karadeniz,  B., Bezcioğlu, M., Yiğit, C.O., Dindar, A.A:, Tiryakioğlu, İ., Akpınar, B., Aktuğ, B., Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Yöntemi ile Deprem Kaynaklı Yüzey Dalga Hareketlerinin İzlenebilirliğinin İncelenmesi, Yapay Zeka Çağında Jeodezi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 25-27 Kasım 2021, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

E51. Karabulut, M.F., Yavaşoğlu, H.H., Tiryakioğlu, İ., Gülal, V.E. Alkan, M.N., Özkan,A., Orta Marmara Fayı Sismik Potansiyelinin Ortaya Konulması için Yapılan Jeodezik Faaliyetler, Yapay Zeka Çağında Jeodezi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 25-27 Kasım 2021, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

E50. Aladoğan, K., Alkan, M.N., Tiryakioğlu, İ., Yavaşoğlu, H.H., Özkan, A., Solak, H.İ. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Orta Kesimindeki Güncel Yer Kabuğu Hareketlerinin GNSS Yöntemi ile Belirlenmesi, Yapay Zeka Çağında Jeodezi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 25-27 Kasım 2021, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

E49. Özkan,A., Yavaşoğlu, H.H., Tiryakioğlu, İ., Masson, F., Alkan, M.N., Kuzeydoğu Akdeniz Bölgesindeki Güncel Tektonik Deformasyonların GPS Tekniği ile Belirlenmesi, Yapay Zeka Çağında Jeodezi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 25-27 Kasım 2021, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

E48. Gezgin, C., Ekercin, S., Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Erdoğan, H., GNSS Ölçüleri ile Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Güney Kesimine ait Tektonik Hareketlerin İzlenmesi, Yapay Zeka Çağında Jeodezi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Toplantısı, 25-27 Kasım 2021, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

E47. Gezgin, C., Tiryakioğlu, İ., Ekercin, S., Erdoğan, H., Gürbüz, E., Türkmen, C. 2019. VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Deformation Analysis in the Southern Part of the TuzGölü Fault Zone (TGFZ) with Geodetic Measurements: Preliminary Results, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey.

E46. Özkaymak, Ç., Sözbilir, Ö., Tiryakioğlu, İ., 2019. Batı Anadolu Kentlerinde Son Yıllarda Meydana Gelen Asismik Yüzey Deformasyonlarının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Jeoloji Kurultayı 28 Ocak -1 Şubat 2019, ODTÜ, Ankara

E45. Tiryakioğlu, İ., Öztürk, M., Uğur, M.A., Özkaymak, Ç., 2019. Banaz Fayı’nın Güncel Tektonik Hareketlerinin GNSS Ölçüleri, 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı 28 Ocak -1 Şubat 2019, ODTÜ, Ankara

E44. Gezgin, C., Ekercin, S., Gürbüz, E., Erdoğan, H., Tiryakioğlu, İ., Orhan, O., Torun, A.T., Gündüz, H.İ., Oktar, O., Akşit, A., Türkmen, C., Yıldırım, E., Cansu, R., Kaya, E. 2018. A Study of the Southern Section of the Tuz Gölü Fault Zone (TGFZ) with Geodetic Measurements – Jeodezik Ölçmeler ile Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Güney Kesiminin İncelenmesi. Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu 24-26 Ekim 2018, Niğde.

E43. Tiryakioğlu, İ., Yiğit C.O., Yalçın, M., Bozkuş, H.B., Özkaymak, Ç., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Baybura, T., Dindar, A.A., Poyraz, F., Sözbilir, H.,Gülal, E.,  Jeodezik Yöntemlerle Güncel Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi; Afyon-Akşehir Grabeni’nden Örnekler, Sismojeodezik Çalışmalar, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), 1-2 Kasım 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir

E42. Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Solak, H.İ., Yavaşoğlu, H.H,  Batı Anadolu’daki Güncel Blok Hareketlerinin Jeodezik, Jeofizik Ve Jeolojik Veriler Açısından Değerlendirilmesi, Sismojeodezik Çalışmalar, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), 1-2 Kasım 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir

E41. Doğan, A., Tiryakioğlu, İ., Turgut, B., Umutlu, A.İ.,  Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Sözbilir, H., Jeodezik Yöntemlerle Güncel Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi; Sarıgöl Örneği, Gediz Grabeni, 22. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 22), 1-3 Kasım 2018, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale

E40. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ., Afyon-Akşehir Grabeni İçerisinde Gözlenen Güncel Yüzey Deformasyonları ve Bölgedeki Gerilme Yönleri İle İlişkisi, 22. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 22), 1-3 Kasım 2018, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale

E39. Tiryakioğlu, I.,  Dindar, A.A., Akpınar, B., Erdoğan, H., Aykut, N.O.,  Yiğit, C.O., Yavaşoğlu, H., Karabulut, F., Poyraz, F., Gülal, E., Sabit GNSS İstasyonlarının Verilerinin İşlenmesi ve WEB Ortamında Yayınlanması: Veri İşleme Merkezi Oluşturulması, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), Bilimsel Toplantısı, Sabit GNSS İstasyonları Uygulamaları, 2-3 Kasım 2017, Boğaziçi Üniversitesi,  Kandilli Rasathanesi, İstanbul

E38. Cançeker, A., Geçievi, M.O., Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ., Aktif Bolvadin Fayı’nın Orta Bölümünün Geometrisi ve Kinematik Özellikleri, Afyon-Akşehir Grabeni, Türkiye, 21. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 21), 26-28 Ekim 2017, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

 E37. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Tiryakioğlu, İ., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski ,S., Softa, M., Tepe, Ç., Aydın, Z., Tezel, B., Göğerçin, B. , Aktuğ, B., Özener, H., 21 Temmuz 2017 Gökova Depremi’nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçindeki Anlamı, 21. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 21), 26-28 Ekim 2017, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

 E36. Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yiğit, C.O., Yavaşoğlu, H.H., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli, E., Bulut, F., Doğru, A., Özener, H., GPS Ölçülerinden 20 Temmuz 2017 Kos Depremi (Mw6.6) Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi, 21. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 21), 26-28 Ekim 2017, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

 E35. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Yaçın, M., Baybura, T., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Uysal, M., Sözbilir, H.,Gülal, E., Aktif Bolvadin Fayı Üzerinde Yıkıcı Deprem Olmaksızın Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Tekniği ile İzlenmesi, 21. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 21), 26-28 Ekim 2017, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

 E34. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ., Geçievi, M.O., Cançeker, A. Bolvadin Fayı’nda Paleosismolojik Çalışmalar: Tektonik Kripe İşaret Eden Ön Bulgular, Afyon-Akşehir Grabeni, Türkiye, 21. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 21), 26-28 Ekim 2017, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

 E33. Gülal, E., Karabulut, M.F., Tiryakioğlu, I., Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyon Verileriyle Marmara Bölgesi Gerilim Alanının Belirlenmesi, 8. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

 E32. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Uğur, M.A., Baybura, T., Yılmaz, M., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Sözbilir, H., Gülal, E., Akşehir Simav Fay Sistemindeki Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi: Bolvadin’de Meydana Gelen Güncel Yüzey Deformasyonlarının Haritalanması, 8. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

E31. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Baybura, T., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Uysal, M., Akpınar, B., Aktuğ, B., Gülal, E., Sözbilir, H., 2016. Akşehir-Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi, 20. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 20), 13-15 Ekim 2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

E30. Dereli, M.A., Erdoğan, S., Soysal, Ö., Çabuk, A., Uysal, M., Tiryakioğlu, İ., Akbulut, H., Dündar, S., Erdoğdu, H., Saraçlı, S., Yalçın, M., Gulal, A.E., Taşbaş, M., Kantar, M., Arslan, Y., 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Trafik Kaza Kara Nokta Belirleme: Empirik Bayes Örneği, Akademik Bilişim Konferansı, Anadolu Üniversitesi, 31 Ocak – 6 Şubat 2015, Eskişehir.

E29.  Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., 2015. Sarıgöl (Gediz Grabeni, Manisa) İle Bolvadin’de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Oluşum ve Kökensel Açıdan Karşılaştırılması. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 06-10 Nisan 2015, MTA Kültür Sitesi

 E28.  Poyraz, F., Demirel, M., Hastaoğlu K.H., Koçbulut, F., Gürsoy, O., Türk, T., Tiryakioğlu, İ., Tatar, O.,  Duman, H., Gül, D.,   2014. Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPSYöntemi Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar “18. Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Toplantıları (ATAG 18), 5-7 Kasım 2014, Muğla Sıtkı Koçmant Üniversitesi Muğla

E27.  Poyraz, F., Tatar, O.,  Hastaoğlu K.H., Gürsoy, O., Türk, T., Koçbulut, F., Tiryakioğlu, İ., Demirel, M., Duman, H., Kuçak, R.A.   2014. Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS Ve Psinsar Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar “7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum

E26. Gülal, E., Akpınar, B., Dindar, A.A.,  Aykut, N.O., Tiryakioğlu, İ., Erdoğan, H.,  2014. Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonu (YLDZ), Verilerinin Analizi Ve Sunumu “7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum

E25. Dereli, M.A., Erdoğan, S., Soysal, Ö., Çabuk, A., Uysal, M., Tiryakioğlu, İ., Akbulut, H., Dündar, S., Yalçın, M., Gulal, A.E. Kantar, M., Arslan, Y. 2014. Trafik Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Mekânsal İstatistiksel Metodların Kullanılması “7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum

E24. Çabuk, A., Avdan, U, Uyguçgil,  H., Çabuk, S., Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., Köksoy, E., İravul, Y. 2014. CBS Eğitimi İçin Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması Ve Pilot Uygulaması “7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum

E23. Solak, H.İ., Tiryakioğlu, İ., Gülal, E., Erdoğan, S., Özkaymak, Ç., Akpınar, B., Yılmaz, M., Uysal, M., Aykut, N.O., Baybura, T., Yılmaz, İ., Dindar, A.A., Acar, M., Dereli, M.A., Yalçın, M., Polat, N.,  Toprak, A.S.,  Çapadiş, A. 2014. Güneybatı Anadolu’nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi “7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum

E22. Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç.,  Sandıkçıoğlu,  A., Erdoğan, S., Yılmaz, M., Uysal, M., Yılmaz, İ., Yıldız, A., Sözbilir, H., Dereli, M.A., Yalçın, M., Uğur, M.A.,  Yalım, H.,  Ertuğrul, O. 2014. Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar “7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 14-16 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi- Çorum

E21. Gülal, E., Aykut, N.O., Akpınar, B., Tiryakioğlu, I.,  Dindar, A.A., Erdoğan, H., Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması, Verilerinin Analizi ve Sunumu, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara.

E20. Tiryakioğlu, I., Gülal, E., Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Erdoğan, S., Dolmaz, M.N., Elitok, Ö., Jeodezik Gerinim (Strain) ile İstatistiksel Depremsellik Verilerinin İlişkilendirilmesi, TUJK 2013-Doğal Afetler Sempozyumu, 7-8 Kasım 2013, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

 E19. Baybura, T., Tiryakioğlu, İ.,Tarihsel Süreçte, 11-18. Yüzyıllar Arasında Yapılan Büyük Camilerin Kıble Yönlerinin İrdelenmesi: Türkiye Örneği, 2012. “6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 3-5 Ekim 2012, Afyon Kocatepe Üniversitesi- Afyonkarahisar

E18. Tiryakioğlu İ., Baybura, T., Erdoğan S., Yıldız, A.,  Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Yılmaz, İ., Uysal, M. Güllü, M., Dereli, M.A. Yalçın, M., Dumlupınar, İ.,  Sandıkçıoğlu, A., Yalım, H., Ertuğrul, O., 2012. Sultandağı Fayının Batı Kısmı Tektonik Hareketlerinin GNSS Gözlemleri İle Belirlenmesi ve Paleostres Verileriyle Karşılaştırılması, “6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 3-5 Ekim 2012, Afyon Kocatepe Üniversitesi- Afyonkarahisar

E17. Uzel, T., Eren, K., Gülal, E., Dindar, A., Tiryakioğlu, İ., Yılmaz, H., 2011. TUSAGA Aktif (Cors-Tr) Verileri İle Tektonik Plaka Hareketlerinin İzlenmesi, “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı” 18-22 Nisan 2011, Ankara

E16. E., Gülal, İ., Tiryakioğlu, S., Erdoğan, N. O., Aykut, B., Akpınar, T., Baybura, İ., Yılmaz, E., Ata, K., Gümüş, F., Taktak, A.K., Telli, T., Öcalan, M., Soycan, H., Erdoğan, Ü.Y., Kalyoncuoğlu, M.N., Dolmaz, Ö., Elitok, 2010. Güneybatı Anadolu’nun Güncel Hız Alanı,  5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim, Zonguldak

E15. E., Gülal, S., Erdoğan, İ., Tiryakioğlu, T., Baybura, H., Erdoğan, M., Soycan, İ., Yılmaz, Ü.Y., Kalyoncuoğlu, M.N., Dolmaz, Ö., Elitok, N.O.,  Aykut, F., Taktak, A.K., Telli, B., Akpınar, E., Ata, T., Öcalan, K., Gümüş, 2009. GNSS Ölçümleri, Depremsellik, Coulomb Gerilme Dagılımı İle Güneybatı Anadolu’daki Blok Hareketlerinin Belirlenmesi ve Gerilim Alanlarının Tespiti, 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim, Trabzon

E14. S. Erdoğan, R. Demirel, İ. Tiryakioğlu, 2008. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Epidemiolojide Kullanımı: Neonatal Tetanozun Türkiyede Dağılımı Örneği, TMMBO Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 1. CBS Günleri Sempozyumu, 19-21 Kasım, Ankara

E13. F. Taktak, İ. Tiryakioğlu, A.K. Telli İ. Yılmaz, 2008.,,  CBS Tabanlı Taşınmaz Değerlemesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Afyonkarahisar Örneği, TMMBO Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 1. CBS Günleri Sempozyumu, 19-21 Kasım, Ankara

E12. İ. Yılmaz, F. Taktak, İ. Tiryakioğlu, A. K. Telli, 2007. Farklı Enterpolasyon Yöntemlerine Göre Oluşturulan Sayısal Yükseklik Modellerinde Arazi Karakteristiklerinin Karşılaştırılması, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, sf. 465-474. 24-26 Ekim, S.Ü.

E11. A.K. Telli, T. Baybura, F. Taktak, İ. Tiryakioğlu, 2007. Karayolu Projelerinde Kullanılan Düşey Kurblar, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, sf. 248-256. 24-26 Ekim, S.Ü 

E10. S. Erdoğan, M. Şahin, E. Tarı, O. Tüysüz, Z. Coşkun, İ.Tiryakioğlu, H. Yavaşoğlu, F.Taktak, A.K.Telli, M.Güllü, T.Baybura, T. Erden, S.Bilgi, 2007. Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerin GPS İle Belirlenmesi, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, sf. 40-51. 24-26 Ekim, S.Ü.

E9. S. Erdoğan, T. Baybura, İ. Yılmaz, M. Güllü, M. Uysal, İ.Tiryakioğlu, F.Taktak, A.K.Telli, 2007. Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin Belirlenmesi, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, sf. 9-18. 24-26 Ekim, S.Ü.

E8. F. Taktak, İ. Tiryakioğlu, A.K. Telli,  İ. Yılmaz, 2007. Çevresel Etkilerin GPS Ölçülerine Olan Etkisinin İncelenmesi; TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 7, Ankara, sf.637-647. 2-6  Nisan  2007. 

E7. İ. Tiryakioğlu, S. Erdogan, 2006. CBS Destekli taşınmaz Değerlemesi, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul. sf. 201-206. 13-16 Eylül, Fatih Üniversitesi . 

E6. İ. Tiryakioğlu, M. Güllü, T. Baybura S. Erdoğan, 2005. GPS Sinyal Yansımasının Nokta Konumlarına Etkisinin Araştırılması, 2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, sf. 534-543. 23-25 Ekim, İTÜ  

E5. F.Taktak, İ.Tiryakioğlu, İ. Yılmaz, 2005. GPS’de Kullanılan Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkilerinin İrdelenmesi, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, sf. 641-648. 23-25 Ekim, İTÜ

 E4. S. Erdoğan, T. Baybura, M. Güllü, A. K. Telli, İ. Tiryakioğlu, 2005. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Türkiye Sıcaklık Verilerinin Analizi , Ege CBS Sempozyumu, 27-29 Nisan, Ege Üniversitesi 2005.

 E3. S. Erdogan, T. Baybura, İ. Tiryakioğlu, 2004. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Taşınmaz Değer Haritalarının Oluşturulması: Afyon Örneği, 3. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Bilişim Günleri, Denizli. sf. 77-80. 7-9 Ekim, Pamukkale Üniversitesi

 E2. S. Erdogan, İ. Tiryakioğlu, 2004. Turizm-Tanıtım Faaliyetlerinde CBS’nin Kullanımı: Afyon Örneği, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul sf. 215-222. 6-9 Ekim, Fatih Üniversitesi

 E1. İ. Tiryakioğlu, S. Erdoğan, 2004. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampus Bilgi Sistemi, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, sf. 553-559. 6-9 Ekim, Fatih Üniversitesi,