Projeler içeriğine geri dön

Ulusal Deprem Ajansı Projeleri

2) Tuz Gölü Fay Zonu Depremselliğinin Jeodezik Gerinim Özellikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi: Aksaray Segmenti (Proje No: UDAP-Ç-18-01), Projede Araştırmacı

 1) Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi, Ulusal Deprem Araştırma Programı Projesi, (Proje No: UDAP-Ç-13-07), Projede Araştırmacı, 2013, (TAMAMLANDI).