Projeler

TUBİTAK Projeleri

12)  Hasan Daği Volkanizmasinin Tektonik ve Volkanik Açidan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler İle İzlenmesi TÜBİTAK (Proje No: 121Y401), Projede Danışman, 2021 (Devam Ediyor) 11) Ecemiş Fayı’Nın Kabuksal Deformasyonunun Jeodezik ve Paleosismolojik Yöntemlerle İncelenmesi TÜBİTAK (Proje No: 121Y409), Projede Danışman, 2021 (Devam Ediyor) 10) Doğu Anadolu Fay Zonunun (Dafz) Erkenek ve Sürgü Segmentlerinin Deprem Davranışının Çok …

Ulusal Deprem Ajansı Projeleri

2) Tuz Gölü Fay Zonu Depremselliğinin Jeodezik Gerinim Özellikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi: Aksaray Segmenti (Proje No: UDAP-Ç-18-01), Projede Araştırmacı  1) Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi, Ulusal Deprem Araştırma Programı Projesi, (Proje No: UDAP-Ç-13-07), Projede Araştırmacı, 2013, (TAMAMLANDI).

Bilimsel Araştırma Projeleri

36) Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Deprem Tehlike Haritalarının Üretilmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 22.FENBİL.31), Projede Yürütücü, 2022, (Devam ediyor). 35) Kümeleme Analizi ile Batı Anadolu Tektonik Blok Modelinin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 22.FENBİL.32), Projede Yürütücü, 2022, (Devam ediyor). 34) GNSS Ölçüleri ile Çivril Graben Sistemindeki Tektonik Hareketlerin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe …