Yayınlar

Uluslararası Makaleler (SCI/SCI-Exp)

A29. Doğan, A., Kaygusuz, Ç., Tiryakioğlu, İ., Yigit, C.O., Sözbilir, H., Özkaymak, T., Turgut, B., 2022.  Geodetic evidence for aseismic fault movement on the eastern segment of the Gediz Graben system (western Anatolia extensional province, Turkey) and its significance for settlements. Acta Geod Geophys (2022). https://doi.org/10.1007/s40328-022-00389-1 A28. Gezgin, C.,  Ekercin, S., Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Erdoğan, …

Uluslararası Kongre Sempozyum

B36. Bezcioglu, M., Karadenız, B.,Yiğit C.O. Dindar A.A. Tiryakioğlu, I., Aktuğ, B.,Real Tıme Precıse Poınt Posıtıonıng (Rt-Ppp) For Capturıng Seısmıc Waveform And Coseısmıc Dısplacement, 6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology 14-15 October 2021, Gebze/Kocaeli-Türkiye B35. Aktuğ, B., Tiryakioğlu, I., Sözbilir, H., Özener, H., Özkaymak, Ç., Yiğit, C.Ö., Solak, H.İ., Eyübagil, E.E., Gelin, B., …

Uluslararası ve Ulusal Kitap/Kitap Bölümleri

C.17. Tiryakioğlu, I., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Gülal, E.,  Sözbilir, H., Uysal, M., Akpınar B., Monitoring of the Current Tectonic Movements In Aksehir-Sultandagi Fault Zone After The February 2002 (Mw: 6.2) Earthquake, 1st Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), 22-25 Nov. 2017 Sousse/Tunusia. C16. Tiryakioğlu, …

Ulusal ve Uluslararası hakemli makaleler:

D24. Özbulat, Ö. , Şafak Yaşar, Ş. & Tiryakioğlu, İ. (2022). Hassas Nokta Konumlama Yönteminde GNSS Ölçü Süresi-Konum Doğruluğu İlişkisinin Araştırılması . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (4) , 814-823 D23. Çınar, F. & Tiryakioğlu, İ. (2022). Deprem Sonrası Kadastral Noktaların Koordinatlarının Güncellenmesi: 20.07.2017 Bodrum Kos Depremi Örneği . AKÜ …

Ulusal Bildiriler

E54. Gezgin, C., Yılmaz, H.M., Erdoğan, H., Bilgilioğlu, S.S., Gürbüz, E., Orhan, O., Tiryakioğlu, İ., Gürbüz, A., Gündüz, H.İ., Atıcı, G., Türkmen, C., Yıldırım, E., Kılıçel, S., Öcal, K. 2022. Hasan Dağı Volkanındaki Aktivitenin Jeodezik Yöntemlerle Anlık Olarak İzlenmesi, 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, 9-10 Haziran, 2022, Tokat.  E53.Yılmaz, H.M., Erdoğan, H., Yılmaztürk, F., Bilgilioğlu, …

Yürütüle Lisansüstü Tezler

Yönetilen Lisansüstü Tezler : YÖK Tez No Adı Soyadı Bitirme Yılı Tez Başlığı Tez Türü 27669 HALİL İBRAHİM SOLAK 2020 İzmir-balıkesir transfer zonu ve çevresindeki güncel deformasyonların gnss yöntemi ile incelenmesi Doktora 632892 CEMİL GEZGİN 2020 Gnss ve insar teknikleri ile Tuz Gölü fay zonu’nun (Tgfz) kinematik analizi Doktora (İkinci Danışman) 71036 ORHAN DOĞAN 2021 …