Projeler içeriğine geri dön

Bilimsel Araştırma Projeleri

36) Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Deprem Tehlike Haritalarının Üretilmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 22.FENBİL.31), Projede Yürütücü, 2022, (Devam ediyor).

35) Kümeleme Analizi ile Batı Anadolu Tektonik Blok Modelinin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 22.FENBİL.32), Projede Yürütücü, 2022, (Devam ediyor).

34) GNSS Ölçüleri ile Çivril Graben Sistemindeki Tektonik Hareketlerin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 22.FENBİL.21), Projede Yürütücü, 2022, (Devam ediyor).

33) Gediz Grabeni Sıyrılma Fayının GNSS Ölçüleri İle İzlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 22.FENBİL.22), Projede Yürütücü, 2022, (Devam ediyor).

 32) 20 Temmuz 2017 (Mw:6.6) Bodrum-Kos Depremi Sonrası Gökova Körfezi’ndeki Gerinim Alanlarının Belirlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 22.FENBİL.19), Projede Yürütücü, 2022, (Devam ediyor).

31) Banaz Fayı’nın Geometrik Yapısı, Kinematik Analizi Ve Güncel Tektonik Deformasyonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 21.TEMATIK.02), Projede Araştırmacı, 2021, (Devam ediyor).

30) Multi-Disiplinler Çalışmalarla Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi: Bolvadin Örneği: Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 20.FEN.BİL.22), Projede Yürütücü, 2020, (Devam ediyor).

29) İzmir Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonunun Güncel Deformasyon İlişkisinin GNSS Yöntemi ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 19.FEN.BİL.02), Projede Yürütücü, 2018, (Tamamlandı)

28) GNSS ölçüleri ile Tektonik Hareketlerin Modellenmesi: Gülbahçe Fayı Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 19.FEN.BİL.011), Projede Yürütücü, 2018, (Tamamlandı)

27) Denizli Bölgesinin Gerinim Alanlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 18.FEN.BİL.019), Projede Yürütücü, 2018, (Tamamlandı).

26) GNSS Zaman Serileri İle Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 18.KARIYER.167), Projede Yürütücü, 2018, (Tamamlandı).

25) Bolvadin Fayı Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Ölçüleri ile İzlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 16.FEN.BİL.42), Projede Araştımacı, 2018, (Tamamlandı).

24) Jeodezik Deprem Tehlike Haritası Oluşturulması: Akşehir Sultandağı Fay Zonu Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 17.MUH.03), Projede Yürütücü, 2017, (Tamamlandı).

23) Gökova Körfezinin Güncel Tektonik Yapısının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 17.FEN.BİL.035), Projede Yürütücü, 2017, (Tamamlandı).

22) Alaşehir (Manisa) Bölgesindeki Gerinim Alanların Jeodezik Verilerden Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 17.FEN.BİL.034), Projede Yürütücü, 2017, (Tamamlandı).

21) Yeni GNSS Hızları ile Güneybatı Anadolu Blok Hareketlerinin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 17.KARIYER.38), Projede Yürütücü, 2017, (Tamamlandı).

20) Banaz Fayının Tektonik Haraketlerinin GNSS Ölçüleri İle Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 16.KARIYER.177), Projede Yürütücü, 2016, (Tamamlandı).

19) Afyon-Akşehir Grabeni’nin Sismotektonik Özellikleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 16.KARIYER.167), Projede Araştırmacı, 2016, (Tamamlandı).

18) Sultandağı fayında Jeodezik Gerinim (Strain) ile İstatistiksel Depremsellik Verilerinin İlişkilendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 14.MUH.52), Proje Yöneticisi,  2014, (Tamamlandı).

17) 2011 Van Depreminin (7.2) CORS-Tr İstasyonlarına Etkisinin Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 13.FEN.BIL.38), Proje Yöneticisi, 2013, (TAMAMLANDI).

16) Farklı Veri Toplama Yöntemleriyle Yapılan Hacim Hesaplarının Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 16.FEN.BİL.24), Projede Yürütücü, 201, (TAMAMLANDI)

15) GPS Ağ RTK Ve Uzun Bazlı RTK Ölçülerinin Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 15.MUH.01), Projede Araştırmacı, 2015, (tamamlandı).

14) Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti boyunca oluşan yerkabuğu hare-ketlerinin GNSS yöntemiyle izlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP (Proje No: 15.FEN.BİL.16), Projede Yürütücü, 2016, (TAMAMLANDI)

13) Sultandağı Fayının Batı Kısmı Tektonik Hareketlerinin Gnss Gözlemleri İle Belirlenmesi Ve Paleostres Verileriyle Karşılaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 12.TEMATIK.02), Proje Araştırmacı, 2016, (TAMAMLANDI).

12) Harita Mühendisliği Bölümü İçin Fotogrametri Laboratuvarı Kurulması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 14.MUH.ALTY.01), Projede Araştırmacı, 2014,                  (Tamamlandı).

11) YTU Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması, Verilerin Analizi Ve Sunulması, Yıldız Teknik Üniversitesi BAP (Proje No: 2012-05-03-KAP01), Projede Araştırmacı, 2012, (Tamamlandı).

10) Web Tabanlı 3 Boyutlu Bina Modelleme: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 13.MUH.03), Proje Yöneticisi, 2013, (TAMAMLANDI).

9) Türkiye’deki Tarihi Cami Yönlendirmelerinin Astronomik Olarak İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 13.HIZ.DES.43), Projede Araştırmacı, 2013,                  (Tamamlandı).

8) Isparta Büklümü ve Civarındaki Tektonik Hareketlerin GNSS Ölçüleri Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 09.MUH.06), Projede Araştırmacı, 2009, (Tamamlandı).

7) Taşıyıcı Sistem Yardımıyla Çoklu GPS Antenleri İle Yörünge Tahmini, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 09.REK.01), Projede Araştırmacı, 2009,                  (Tamamlandı).

6) Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 07.MUH.06), Projede Araştırmacı, 2007, (Tamamlandı).

5)Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri ile Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 06.MUH.04), Projede Araştırmacı, 2006,                  (Tamamlandı).

4) Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 051.MUH.07), Projede Araştırmacı, 2005, (Tamamlandı).

3) GPS Sinyal Yansımasının (Multipath) Nokta Konumlarına Etkisinin Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: (031.MUH.10), Projede Araştırmacı, 2003,                  (Tamamlandı).

2) Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 031.MUH.12), Projede Araştırmacı, 2003, (Tamamlandı).

1) Afyon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Ve Dumlupınar Mahallesi Pilot Proje Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP (Proje No: 022.MUH.01), Projede Araştırmacı, 2002,                  (Tamamlandı).