Mustafa İŞBİLİR

16.02.2021 @ 14:26 Memur/Sürekli İşçi Maaş ve Diğer Ödeme İşlemlerine İlişkin Standart Formlar

1- GENEL

1-a İş Devir Teslim Tutanağı (Akademik Personel/Memur/Sürekli İşçi)

1-b Kanunlar / KHK /Yönetmelikler /Paydaşlar

1-c Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

1-d İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler İş Akış Şeması

2- İŞ AKIŞ ŞEMALARI ve GÖREV TANIMI FORMLARI

2-a İŞ AKIŞ ŞEMASI HAZIRLAMA REHBERİ_final

2-b GÖREV TANIMI FORMU HAZIRLAMA REHBERİ

2-b-1 Görev Tanım Formu “Boş” “Word”

2-b- 2 Yeni Görev Tanım Formu BOŞ Excell 5

2-c Tanımlar

 

3- MEMURLAR

3-aİdari Akademik Memur Maaş Bordrosu

Maaş hesaplamaya ilişkin bilgilerinizi biliyorsanız yada Personel Hareketleri Onayı elinizde varsa kendi Maaş Bordronuzu hazırlayabilirsiniz.

Sayfa Temizleme ,Bordro Yazdırma vs. İşlemler için Excell Makro Güvenliğini düşürünüz.
Gördüğünüz eksikler ve görüşleriniz için lütfen bize dönünüz.

3-b 657 4 c maas bordrosu

3-c Çocuk ve Aile Vergi iadesi Tedavi Beyannamesi

3-d Çocuklar için asg geç ind ve cocuk yard kontrol

3-e Yurt-ici-surekli-gorev-yollugu-bildirimi

3-f Yurt içi geçici görev yolluğu onay ve bildirim

Önemli ; “01/06/2015 itibaren ve kesin olarak 03/08/2015 tarihinden itibaren Y.İ.G.G.Y ödemeleri KBS üzerinden ve bildirimler e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir.”

Uygulamaya ilişkin ;

3-g Personel girişi için e yolluk uygulama kılavuzu

3-h Mutemet girişi için e yolluk uygulama kılavuzu

3-ı Jürü Üyesi Bildirim Formu 2020-2021 (Ücret Talep Formu (Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent ve Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyesi Bilgi Formu )

3-j Genel Juri ödemesi bordrosu 2020-2021

3-k Akademik teşvik ödeneği hesaplama

3-l Döner Matrahı İdari ve Akademik Personel 2019 1

3-m Kişi Borcu Hesaplama Tablosu 2020

3-n Aldığı Alması Gereken FarkToplamı 2020

3-o Elden Sendika Tevkifat Listesi

3-ö Personel Nakil Bildirimi

 

4- İŞÇİLER

4-1 657 4 d TOPLU Puantaj 2021

4-2 657 4 d TOPLU Puantaj 2020

4-3 657 4 d Bordro 2020 Tekli (Basit)

4-4 657 4 d Bordro Çoklu Basit yeni

4-5 Asgari Ücretli Maaş Bordrosu 2019 1

4-6 657 4 d kıdem tazminatı hesaplama 2020 01

4-7 E BİLDİRGE Elden

 

5- FAZLA MESAİ

5-1 Memurlar

5-1-a Ozel kalem fazla Mesai 2021-1

5-1-b Özel kalem fazla Mesai 2020 1

 

5-2 İşçiler

5-2-a 657 4 d fazla mesai 2021

5-2-b 657 4 d fazla mesai 2020 1

 

6- KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER

6-1 Kismi Zamanli Ogrenci Puantaji 2021 1

 

7- DÖNER SERMAYE

7-1 AKU Performans Hesaplama 2019

7-2 Sut Kaymak vs Satisi 7

 

 

8- UZAKTAN EĞİTİM

8-1 Uzaktan Eğitim Ekders bordrosu 2014

8-2 Uzaktan Eğitim diğer ücret bordrosu (Koordinasyon)

 

9- PUANTAJ

9-1 657 4 C ve 4 B personel puantaji 2021

9-2 6574 c ve 4 B personel puantajı 2020

10- STOK TAKİP

10-1 Stok Takip 1